Navigera Innovation

Framtidssäkra er genom att utveckla ett strategiskt och systematiskt innovationsarbete genom vårt projekt ”Navigera Innovation”, i linje med standarden ISO 56000.
Efter projektet kommer ni själva att driva och leda innovationsarbetet som en del av er vardag!

Vi leder er genom utveckling och implementering av innovationsledningssystemets olika delar och säkerställer att rätt personer involveras i rätt skede av verksamhetsutvecklingsprojektet. Resan är uppdelad i fem steg.

 1. Inspirationsföreläsning

För hela organisationen, 1-2 timmar

 • Skapar nyfikenhet och väcker engagemang
 • Reder ut begrepp och skapar samsyn
 • Inspiration för att lyckas

2. Workshop Framtidsvision

För ledningsgrupp / beslutsfattare, 2-4 timmar

 • Samsyn och medvetenhet i ledningen
 • Artikulera ambition och intention med innovation
 • Skapar vägledning för projektet

3. Nulägesanalys

Vi leder och utför arbetet, omfattning ca 50 konsulttimmar

 • Mätning av innovationsförmåga genom enkät
 • Intervjuer för djupare analys
 • Resultat presenteras i rapport med handlingsplan

4. Utveckla och implementera

Vi leder arbetet och utför arbetet tillsammans med era innovationsansvariga, omfattning från 100-500 konsulttimmar

 • Innovationsstrategi
 • Idéhantering / innovationsledning
 • Mätning
 • Ledarskap och organisationskultur
 • Varumärke

5. Kontinuerliga innovationsaktiviteter

Vi coachar löpande och stöttar vid punktinsatser i innovationsprojekt eller innovationsledningsfrågor.

 • Innovationsprojekt
 • Idékampanjer och sprintar
 • Öppen innovation

Vill ni börja er egen innovationsresa?

Är du nyfiken på hur er resa kan se ut?

Våra innovationskonsulter tar gärna ett möte med er för att förstå ert behov!

Kontakta oss »

Kundcase: Inrego

Med en intention om att “Vi vill bli riktigt vassa på innovation” började samarbetet med Inrego.

Projektet som pågick under närmare ett år inleddes med en inspirationsföreläsning vid en Kick-off med hela organisationen. Därefter genomfördes en workshop med ledningsgruppen där vi lyfte blicken och diskuterade abmitionen med innovationsinsatser. En nulägesanalys resulterade i tre områden inom vilka innovationförmågorna skulle stärkas och tillsammans med en ansvarig från Inrego tillsattes en tvärfunktionell “innovationsledningsgrupp” som fick ansvar och utbildades för att leda, mäta och styra innovationsarbetet. En grupp “Innovaionscoacher” utbildades för att stötta idébärare att utforska idéer i den framtagna innovationsprocessen. Därefter gick vi som konsulter in i en coachande roll för att stötta projektteam och innovationsledningsgruppen att driva innovationsarbetet framåt.

Titta på filmen nedan om detta projekt.

"Vi har nu ett helt annat sätt att ta in idéer och omsätta dem till verklighet"

Erik Pettersson - Cirkulär Innovations- & Miljöchef, Inrego AB
Se video

Få rådgivning av en innovationsledare

Vi erbjuder ett rådgivande samtal med en av våra innovationsledare. Fyll i formuläret med kontaktuppgifter och vad ni vill ha råd kring så hör vi av oss.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.