Kampanj - SOLIDWORKS Simulation - året ut!

Kampanjen fortsätter - vi börjar redan nu att dela ut julklappar och det för vi i form av fina erbjudanden - nu får ni ett bra tillfälle att ordna ny licens eller uppgradera det ni redan har! Ho ho ho

Startskottet har gått för SOLIDWORKS Simulations kampanj 30% rabatt på licenser och uppgraderingar, året ut!

Passa på att se över ert totala licensbehov – nu är rätt tid att uppgradera till förmånliga priser! Har du frågor – fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss!

Erbjudandet gäller under 2021 och avser alla SOLIDWORKS Simulation-licenser och uppgraderingar, med undantag av uppgradering från Simulation Professional till Premium. 

✔  SOLIDWORKS  Simulation Standard, Professional & Premium

✔  SOLIDWORKS  Plastics

✔  SOLIDWORKS  Flow

tillkommer serviceavtal med fri support och fria uppdateringar under ett år.

Jag vill gärna veta mer och få del av kampanjen!

SOLIDWORKS PDM ROI

Räkna ut din Return Of Investment i ROI-kalkylatorn.

På 10 minuter vet du när ni kan räkna hem er investering i ett simuleringsverktyg från SOLIDWORKS
Börja räkna »

SOLIDWORKS Simulation Paketering - vad passar mina behov bäst?

SOLIDWORKS Simulation Standard

Simulation Standard innehåller funktioner som hjälper konstruktörer att tidigt i konstruktionsfasen avgöra om deras produkter kommer att fungera som de tänkt och hur länge de kommer att hålla.

Till exempel kan du utföra:

  • Linjär statisk analys av sammanställningar
  • Tidsbaserad rörelsesimulering
  • Utmattningsanalys
  • Få visuell feedback om effekten av en konstruktionsändring på resultatkriterier, till exempel maximal tillåten spänning

Läs mer om SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Professional

Simulation Professional ger dig utökade möjligheter att studera diverse olika förlopp och ger förutsättnigar för att optimera designen.
Programvaran hjälper dig att avgöra produktens mekaniska motstånds, uthålligheten hos produkten. Förståelse för topologin och naturliga frekvenser skapas genom simulering och dessutom ses effekten av temperaturförändringar på parter och sammanställningar. Undersökning av tryckkärl kan göras och du kan säkerställa att de klarar uppställda villkor. Läs mer om vad du kan göra med SOLIDWORKS Simulation Professional.

Läs mer om SOLIDWORKS Simulation Professional

Programvaran ger konstruktörer förståelse för hur produkten kommer att fungera och hur lång tid den kan hålla – simuleringarna för att denna information kommer redan i designfasen och dyra ändringar och kostsamma satsningar kan förutses och undvikas.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium ger dig ytterligare kraftfulla funktioner utöver vad som ingår i Simulation Professional. Du får möjligheter att med än mer kraft och effektivitet i  verktyget utvärdera och simulera design för icke-linjära material , tex gummi, silikoner och andra elastomerer. Stöd att kunna göra dynamiska analyser av parter och sammanställningar och även simulera med symmetriska och osymmetriska kompositmaterial- Förändringar orsakade av temperatur kan bedömas.

En ytterligare tillgång i programvaran är att den ger stöd för tre st avancerade studier, Icke-linjär statiskt och dynamiskt samt linjär dynamisk studie. En bra egenskap som ingår är möjlighet till avlastning vid  processorkrävande simuleringar, en ytterligare dator kan kopplas in vid dessa tillfällen för att frigöra resurser.

Läs mer om SOLIDWORKS Simulation Premium