SolidEngineer hjälper våra kunder med bild- och videomaterial för de produkter som framställs i SOLIDWORKS-miljön. Vi ser dessa tjänster som ett led i att hjälpa våra kunder med Illustrationer-button_2att själva genomföra arbetet i nästa fas. Oavsett om du har Composer & Photoview 360 eller inte, utgör Solid­Engineers bild- och animeringstjänster en stark extraresurs för dig. Vi vill hjälpa dig med olika situationer som kan uppstå: tillfälliga belastningstoppar, vid uppstart av Composer & Photoview 360 eller extremt krävande animeringar & rendreringar som du inte har datorkapactitet eller kompetens för. Våra tjänster kan även användas för att utvärdera nyttan med en investering där du själv använder programvaran.

Vid framställandet av bilder & animeringar lämnar vi över samtliga filer och resultat till vår uppdragsgivare. Du får parter med uppsatta villkor etc. Detta betyder att du kan genomföra nödvändiga konstruktions­ändringar som slår igenom mot underlagen även efter vår hjälpinsats.

Våra tjänster finns inom följande områden:
•    Bildframställning för broschyrmaterial
•    Videoanimeringar
•    Tekniska illustrationer i SOLIDWORKS Composer

Hör av er till oss med era behov så skräddarsyr vi en lösning som passar!

Ladda ner pdf här »