SolidEngineer hjälper dig med underhållet av din PDM Professional miljö. PDM Professional Drift är utformat för att passa mindre PDM Professional-kunder. Det är oftast i dessa arbetsmiljöer som ett driftsunderhåll blir nedprioriterat vilket i längden kan leda till driftsavbrott i miljön. För dig som inte har möjlighet att sköta den löpande driften samt löpande uppgraderingar av din PDM-miljö är detta en utmärkt lösning. Driftsavtalet är uppdelat i två möjligheter:

EPDM Drift_2

Serverunderhåll
Serverunderhållet innehåller följande tjänster:

  • Regelbundet loggar din kontaktperson in fjärrstyrt från SolidEngineer och kontrollerar att de processer som krävs för en framgångsrik användning är igång.
  • Vi genomför en städning av systemet på de områden som normalt sett behöver en översyn regelbundet.
  • Kontroll av att replikeringsrutiner genomförs.
  • Vi kontrollerar tillgängligheten på servern så att inga hårdvarumässiga begränsningar finns för stunden.
  • Vi testkör ev. uppsatta exportrutiner så att inte dessa har brister.
  • Vi uppdaterar din PDM server (arkiv, databas och vault) till senaste release.
  • Förberedelse för klientunderhåll. Vi meddelar användarna var man hittar uppdateringen till senaste klientuppdatering.

Klientunderhåll

Driftsavtalet för klientunderhåll är ett tillägg till ovanstående serverunderhåll. Det innehåller följande tjänster:

  • Vi inleder med en klientundersökning med SOLIDWORKS RX-verktyg och om inga fel eller brister upptäcks i systemmiljön inleds uppgraderingsarbetet.
  • Vi utnyttjar klientuppdateringen som förberetts i punkten ovan.
  • Städning av systemmiljön.

Ladda ner pdf här »