En väl genomförd PDM implementation kräver att du genomfört en bra processanalys där de olika rollerna och händelserna kartläggs. Vi hjälper dig inför ett SOLIDWORKS PDMprocessutveckling2-button Professional projekt eller inom en befintlig installation.
Som chef söker du eller dina gruppchefer en erfaren rådgivare med lång erfarenhet av att utveckla processer i en verksamhet. Våra konsulter har förmågan att se möjligheterna med förändringsprojekt och hur de påverkar de övergripande företagsmålen som företagsledningen driver. Var finns flaskhalsarna som begränsar helheten? Vilken konsekvens får ett beslut? Hur samverkar olika avdelningar eller divisioner?

SolidEngineer Process Assessment Suite

SolidEngineer Process Assessment Suite är ett strukturerat tjänstepaket för processanalys.
Följande komponenter ingår i modellen:

  • Förutsättningar & begränsningar
  • Förstudie
  • Produktportfölj
  • Processer
  • Marknaden (kommunikation med kunder, leverantörer, konkurrenter)
  • Organisation, intervjuer m.m.
  • Presentation
  • Diskussion
  • Handlingsplanen

En korrekt definierad process gör att strategierna från företagets affärsplan kan implementeras effektivare.

Ladda ner pdf här »