SolidEngineer genomför beräkningstjänster åt våra kunder. Oavsett om du har SOLIDWORKS Simulation eller inte, utgör SolidEngineers beräkningsingenjörer en stark extraresurs föberakning-buttonr dig. Vi vill hjälpa dig med olika situationer som kan uppstå: tillfälliga belastningstoppar, vid uppstart av SOLIDWORKS Simulation eller mer komplexa beräkningar som du ännu inte har kompetens för. Våra tjänster kan även användas för att utvärdera nyttan med en investering där du själv använder programvaran.

Vid genomförandet av beräkningar lämnar vi över samtliga filer och resultat till vår uppdragsgivare. Du får parter med uppsatta randvillkor etc. Detta hjälper dig även att genomföra beräkningarna på egen hand framöver.

Våra tjänster finns inom följande områden:

  • Linjära- och olinjära beräkningar
  • Flödesberäkningar
  • Värmeproblem
  • Utmattnings- och frekvensanalys
  • Produktoptimering

Kontakta oss med ditt behov, så skräddarsyr vi en lösning som passar!

 

Ladda ner pdf här »