Efter genomgången grundutbildning i SOLIDWORKS behöver din organisation hjälp med att installera en systemmiljö för att långsiktigt säkerställa att nstartpaket-buttoni arbetar effektivt tillsammans.
Detta underlättar återanvändning av information, projekthantering, förenklar ett ev. framtida PDM införande, kvalitetssäkrar dokumentationsarbetet m.m.
SOLIDWORKS Startpaket – ger dig en startinstallation för din SOLIDWORKS miljö.

I SOLIDWORKS Startpaket konfigureras kundens befintliga ritramar i SOLIDWORKS. Ritramar skapas i SOLIDWORKS utifrån underlag som finns tillgängliga i DXF- eller DWG-format.

  • Ritramen anpassas med er logotyp. Om inga ritningsramar finns har SolidEngineer ett färdig standardmaterial som används
  • SOLIDWORKS installeras på 1-3 datorer
  • Genomgång och rekommendation av inställning i SOLIDWORKS för 1-3 användare
  • Stycklista, revisionstabell och ritramar levereras.
  • Genomtänkt filnamnssystem definieras.

Tid 1,5 dag (1 dag på plats)

Våra mjukvarutekniker är certifierade vilket säkerställer kvaliteten i resultatet. En effektiv
arbetsmetodik i mjukvaran gör användaren effektiv i slutändan.

 

Ladda ner pdf här »