SOLIDWORKS Tips & Tricks kurs på 2 dagar anpassas efter företagets unika behov och förutsättningar. Med en behovsanalys innan kursen och en uppföljning 6 månader efter garanterar vi att ni effektiviserat ert arbete i SOLIDWORKS.

UPPLÄGG:
• På plats på företaget
• 1-5 personer
• Behovsanalys görs inför utbildningen
• Uppföljning med CAD-ansvarig efter 6 månJL_Racing_Car

INNEHÅLL:
Baserat på önskemål, exempelvis:
• Assembly Visualization
• Nyheter i SOLIDWORKS nya release
• Ritramar, BOM-tabell, Rev-tabell
• Eget materialbibliotek
• Patterns, Mates
• Med mera…

Är du intresserad av hur en kurs skulle kunna se ut på ert företag?