ABECE erbjuder en effektiv och helt komplett lösning för produktion av betongpannor. Allt från enstaka maskiner till helt automatiserad, komplett och högkvalitativ produktion av betongpannor. De arbetar med SOLIDWORKS och arbetar integrerat med SOLIDWORKS PDM och ERP systemet Monitor.

ABECE – från smedjan till komplexa internationalla projekt på 100 år

ABECE är ett företag som erbjuder sina produkter och tjänster inom branschen för betongpannor till företag över hela världen. De arbetar brett med allt från produktutveckling, montering av maskiner och hela anlägggningar till implementering, service och reservdelshantering. Deras maskiner kan var små, enkla och manuella men oftast handlar det om stora projekt som avser helt automatiska, “high-speed” produktionsanläggningar på olika företag världen över. ABECEs verksamhet är unik och omfattar samtliga produkter och processer involverat i produktion, hantering och paketering av betongpannor.

Tätt samarbete – integrerade system

ABECE arbetar med SOLIDWORKS sedan 20 år, och de använder idag SOLIDWORKS, Simulation och PDM. På ABECE arbetar de 30 talet anställda på de olika avdelningarna tätt samman eftersom varje affär är unik och drivs i projekt som naturligt involverar hela företaget. Produtveckling och sälj, eftermarknad och hela produktion- och försörjningskedjan är beronde av varandra för rätt information i alla led.

SOLIDWORKS PDM + Monitor

2014 tog ABECE steget, med stöd av SolidEngineer, att effektivisera de interna arbetsprocesserna genom att länka samman SOLIDWORKS PDM system med ERP systemet Monitor. Integrationen har gått smidigt och den har gett fantastiska resultat för hela företaget.

-“Utöver att det har sparat oss en oerhörd massa tid och arbete har det gett oss ett skönt självförtroende, det är en trygghet att veta vi alltid arbetar med den senaste och den korrekta informationen. När en ändring av en konstruktion görs och versionen är sparad i PDM slår det direkt igenom i Monitor och alla avdelningar arbetar med rätt information och har då rätt förutsättningar för korrekta beräkningar.Det spelar ingen roll om det är säljavdelningen som behöver rätt underlag för offerter eller om det är produktutvecklarna som ändrar något – alla ges genom integrationen rätt information vilket är oerhört viktigt då vi driver mycket stora och komplexa projekt”, säger Erik Lindeberg VD på ABECE AB i Nyköping.