AVT är en funktionsleverantör inom automation och produktionsteknik, som utvecklar avancerade systemlösningar för industrin.

AVT är en funktionsleverantör inom automation och produktionsteknik, som utvecklar avancerade systemlösningar för industrin.

”-Vi är särskilt duktiga inom monteringslinjer, robot & vision, montagebänkar, hanteringsutrustningar, styrsystem, specialmaskiner men erbjuder även konsulttjänster inom produktionsteknik ”, säger Martin Book på AVT. Våra största marknadsområden är medicinteknik, bilindustri och övrig industri. En stor del går till den tillverkande verkstadsindustrin.

Utmaningen

Vi jobbar ofta nära kunden i utveckling av kundens produktionsprocess. Särskilt viktigt blir detta då kunden håller på och utvecklar sin egen produkt och där man sedan skall komma igång med tillverkningen så fort som möjligt. Detta ställer stora krav på flexibilitet och ett nära samarbete. På konstruktion ligger utmaningarna oftast i funktionen på maskin, ergonomi, hållfasthetskrav samt att optimera flöden och cykeltider i anläggningarna.

SOLIDWORKS-3dcad-gears

SOLIDWORKS hjälper till att på kort tid från idé till färdig tillverkningsunderlag

- Martin Book, AVT
Besök AVT Industriteknik

Lösningen med SOLIDWORKS

Med hjälp av SOLIDWORKS kan vi korta våra designtider och göra mer rätt från början. Produkterna är väl anpassad för att jobba med maskinkonstruktion.
Vi använder SOLIDWORKS företrädelsvis för mekanikkonstruktion; solidmodulering, tillverkningsunderlag och FEM-analyser och det hjälper till att på kort tid från idé till färdig tillverkningsunderlag.