Bimex hjälper sina kunder att ta fram prototyper och exempelvis gripfingrar till robotapplikationer. Där ser Bimex att 3D printern har en stor fördel med snabb framtagning i kombination med låg framtagningskostnad.

Markforged skapade intresse

“Vi fick upp ögonen för Markforged 3D printers på en kunddag som SolidEngineer anordnade” berättar Kristoffer Böök, VD på Bimex Verktyg AB som är belägna i Motala i Östergötland. Bimex tillverkar och säljer verktygsdelar till klipp, stans, bockverktyg, formverktyg och specialmaskiner. Bimex använder SOLIDWORKS som CAD-verktyg och Markforgeds egna mjukvara, Eiger, som slicer.

Möjlighet att bredda erbjudandet genom 3Dprinting

“Att gå in i 3D print kändes som ett naturligt steg. Vi såg stora möjligheter i att ge våra kunder ett breddat erbjudande och även möjligheten att själva ta fram prototyper och komponenter för vår egen tillverkning. Markforged 3D printern är tillförlitlig, den ger oss god precision och fantastiskt fina ytor. Hållfastheten och möjligheten att komplettera med kolfiber, kevlar eller glasfiber gör att vi kan få den egenskap vi vill i den printade detaljen”. säger Kristoffer.

Snabb framtagning och låg kostnad

Bimex hjälper sina kunder att ta fram prototyper och exempelvis gripfingrar till robotapplikationer. Där ser Bimex att 3D printern har en stor fördel med snabb framtagning i kombination med låg framtagningskostnad. För egen del tillverkar Bimex specialanpassade komponenter och är många gånger i behov av fixturer för att kunna hålla fast detaljen, och då kommer 3D printern väl till pass.

Både prototyper och riktiga verktyg

Bimex har även använt de printade detaljerna som riktiga verktyg i form av exempelvis bockstöd. “Så det är inte bara prototyper utan även riktiga detaljer vi printar”, berättar Kristoffer. “Det är tack vare materialet Onyx som det går att använda de utskrivna detaljerna på ett så kvalificerat sätt”.

Besök Bimex Verktyg