Bimex är företaget som högprecisionstillverkar verktygskomponenter efter kundens behov.

Året var 1982 när paret Bo och Birgitta Malmquist startade Bimex Verktyg AB i Motala för att importera och sälja standarddelar. Sedan dess har företaget utvecklats enormt och idag ligger fokus på högprecisionstillverkning i enstyck eller fåtal där all tillverkning sker i den egna produktionshallen. Under den senaste tiden har man byggt ut verkstaden och köpt in nya maskiner för att kunna leverera komplexa detaljer efter kundens önskemål.

Den största målsättningen är att kunderna ska få exakt det de vill ha till den kvaliteten, designen och kraven de önskar. Numera är Hans Harvig och Kristoffer Böök ägare och nöjda kunder finns från norr till söder vilket de menar är deras största tillgång.

Bimex genomsyras av ”kunden i fokus” och håller konkurrensen nere genom att avstå från serietillverkning. 

– Vi märker att många som börjat som små kunder återkommer i takt med att de växer vilket är ett jättegott betyg. Vi erbjuder ett ganska unikt koncept där vi kan göra mycket själva, både mjuksvarva, hårdsvarva, härda och slipa. Det gör att vi kan få ner ledtiderna väldigt mycket. I vanliga fall brukar vi ha tre veckor från order till produkt och det tror jag inte jättemånga kan erbjuda, säger Björn Nordlund, COO på Bimex.

Björn hamnade på Bimex av en slump och trivs som fisken i vattnet.

Med SOLIDWORKS kan de möta kundens alla behov

Björn har arbetat på Bimex sedan 2019 och arbetar nu som operativ chef där han sköter allt kring den dagliga driften samt personalhantering. Sedan 2017 har de använt SOLIDWORKS 3D CAD, innan dess arbetade man endast i 2D-program.

­– Tidigare hade vi ingen fräsning överhuvudtaget och det räckte med en 2D-ritning och 2D-fil för det vi producerade, säger Björn.

Bimex utvecklades till att göra mer avancerade arbeten när kunder började efterfråga frästa detaljer. Behovet blev större då en avancerad detalj kräver en 3D-fil och CAM-beredning, dessutom började kunderna skicka 3D-filer på produkter de ville ha tillverkade. De utökade då sin portfölj med SOLIDWORKS.

– Om vi får en väldigt avancerad ritning är det mycket lättare att bilda sig en uppfattning kring hur detaljen ser ut genom en 3D-fil där man kan vända och vrida. Man får snabbt en helt annan bild av vad det är man ska tillverka.

Genom att lägga till SOLIDWORKS 3D CAD i sin portfölj har de kunnat möta kundernas alla behov och bli ännu mer konkurrenskraftiga genom kompetensen, erfarenheten och de rätta programmen under ett och samma tak.

– Ibland kommer kunder och frågar om vi inte kan göra 200 av en produkt. Det blir inte billigt eftersom vi inte har någon automation och inte är serietillverkare. De hade säkert hittat det billigare någon annanstans, men de är så nöjda med oss som leverantör så de vill ändå att vi gör det. Och det gör vi då såklart, det är svårt att säga nej till en befintlig kund, säger Björn.

Bimex växer men personal är en utmaning

Under de senaste tio åren har företaget växt rejält och ingenting tyder på att det slutar här. Däremot ser de en utmaning i att hitta kompentent personal då kraven på CNC-operatörerna som tillverkar produkterna är höga.

–Vi ställer höga krav eftersom vi gör nya detaljer hela tiden och våra operatörer sköter all programmering och ställer sina maskiner själva, säger Björn.

På Bimex sköter alla operatörer sin egen programmering, något som ställer stora krav på medarbetaren.

I och med företagets tillväxt har man även satsat mycket pengar på produktionslokalerna. Målet har varit att få det ljust och fräscht med en god luftkvalitet, just för att de som arbetar i produktionshallen ska trivas. Kunden är i fokus på Bimex men så även personalen. Det dagliga arbetet på Bimex genomsyras även av ett arbete för ett hållbart samhälle och natur. Detta görs genom att bland annat i största möjliga mån återvinna material och använda tillverkningsmetoder som inte ger luft- eller vattenföroreningar.