Bondtech utvecklar och tillverkar materialmatarsystem för FDM-printers. En innovation som innebär att utskrifterna håller både högre kvalitet och kan skrivas ut på kortare tid.

Ett problem som födde en innovation

Bondtech utvecklar materialmatningssystem för FDM-printers. Med ett system från Bondtech på plats går printningen upp till dubbla hastigheten samtidigt som du får en mer pålitlig  process med färre fel och färre avbrutna utskrifter.

Själva grundidén till Bondtech föddes ur misslyckade utskrifter. Martin Bondéus, VD och grundare till Bondtech, började då söka efter alternativa sätt att lösa detta. Under hans sökningar blev han varse om att han inte var ensam om problem och att behovet av en lösning var enormt. Han började då utvecklingen av den första materialmataren.

3D utskrifter möjliggör snabba produktserier

Eftersom Bondtechs matare är märkesoberoende och passar till en mängd olika 3D printers på marknaden, har de en stor utmaning i att följa utvecklingen av 3D printers och anpassa sina matare efter nya modeller och märken som släpps. Anpassningen har möjliggjorts genom att de dels har konstruktionskompetens och konstruerar i SOLIDWORKS själva, och dels genom att de tillverkar vissa delar av sina slutprodukter genom 3D printing. På det sättet blir flexibla och snabbfotade på en extremt snabbrörlig marknad.

De gick från hobbyverksamhet till framgångsrikt och prisbelönat företag.

Bondtech i Värnamo - hör här historien om hur de gick från hobbyprojekt till dagens framgångsrika företag - med hela värden som marknad - och såklart använder de SOLIDWORKS i all sin produktutveckling.

November 2020 - När det inte går att ses...

... under höstens What's New hade vi glädjen att skicka ut vår kundansvarige Micael Olsson att filma och ställa frågor till de kunniga personerna på Bondtech. Här är resultatet av hans samtal med Bondtech, ett företag som vi är glada att ha som kunder och som vi mer än gärna följer på nära håll.

SOLIDWORKS för all produktutveckling

För Bondtech har det alltid varit ett självklart val att arbeta med SOLIDWORKS för all typ av produktutveckling. “SOLIDWORKS är kraftfullt och brett och har allt vi behöver” berättar Martin. “Utan SOLIDWORKS skulle det ha varit omöjligt att nå dit vi är idag, fortsätter han”.

Utveckling genom Social Innovation

På Bondtech är innovation närvarande på flera plan bl.a har de nyttjat Social Innovation genom att låta personer i sociala nätverk ta del av och bidra till utvecklingen av sina produkter. “Detta har lett till att vi har kunnat släppa en ny produkt på marknaden, berättar Martin”

Besök Bondtech