DOLPROP INDUSTRIES - med sitt innovativa och revolutionerande sätt att tänka vill de förändra och förbättra hur vi tänker kring "propulsion" eller framdrivning på våra hav och sjöar.

Naturen är inspirationskällan till “nytt” sätt att driva båtar och fartyg

Det hela började för ca tio år sedan när Thomas Jemt, grundaren till företaget, besökte en delfinshow med sin familj. Det slutade med att Thomas satt som klistrad, show efter show. För varje gång satte sig han sig allt närmare bassängkanten, så nära att han till slut kunde känna kraften av deras fenor. Kanske var det när instruktörerna fick nog och Thomas fick fortsätta tankarna på kraften hos delfinerna på annat håll. Fascinationen växte och Thomas kunde inte släppa tanken på delfinernas snabbhet i kombination med kraften de skapar – utan att det egentligen handlar om råstyrka eller en massa hästkrafter. Kunde de bidra till en ny typ av drivkraft för båtar och fartyg? Att en sådan idé också kan bidra till att minska utsläpp, bränsleåtgång och bidra till skonsammare sjöfart är isåfall en revolutionerande idé.

Vad gör Dolprop?

Dolprop Industries har flera aktuella projekt, på gång bla the Ship version och Jemt Converter. The Ship version är arbetsnamnet på den stora fenan för containerfartyg, men modellen heter SH1 Ship på riktigt. På bilden ser vi Thomas bredvid en skalenlig modell,1:100, av ett containerfartyg Moeri (KCS) och baktill ser vi prototypen av delfinfenan. Detta är en modell som används för forskning världen över och denna modell byggdes på verkstaden under pandemin. Modellen används för att testköra fentekniken och modellen kommer upp i skalenlig hastighet för ett containerfartyg. I verkligheten är fenan ca 14 meter bred och fenan är byggd i ett utprovat flexibelt material.

Jemt Converter- precis som namnet skvallrar om är det just en “konverterare”. Anpassad för att byta ut båtmotorns propeller mot en fena, det går att göra även på större båtar. Mycket kortfattat, propellern ersätts av en Jemt Converter som skruvas fast och översätter den roterande rörelsen till en noga uträknad delfin-rörelse. Jemt Converter är inte bara en fena utan även en slags ländrygg med fena. Jemt Converter skapar en sinuskurva av den roterande rörelsen och efterliknar på så sätt en konstgjord delfins fena och ländrygg.

Dolprop Industries och SOLIDWORKS

SOLIDWORKS är såklart nödvändigt för arbetet med att ta fasta på delfinens rörelser och översätta det till en mekanisk lösning. Det som uppskattas mycket av Dolprop är möjlighet till animeringar. Den funktionen gör att de kan studera de rörliga delarna i en motor eller del av en konstruktion. Enkelt att skapa och de underlättar och gör att de kan uppskatta om de ligger rätt i konstruktionen. Begränsningar och eventuella felaktigheter upptäcks i ett tidigt stadie i produkutvecklingen. Nästa naturliga steg för dem, när det gäller mjukvara från Dassault Systèmes, blir Simulation och då kanske xFlow, då det handlar om många olika dimensioner som exempelvis skrov, vatten, krafter och strömmar.

Framtiden ser ljus ut – för Dolprop och vår miljö

Dolprop Industries har inlett samarbeten med stora internationella transportföretag för att undersöka möjligheterna att på sikt ersätta propellrar med fenor. Då även fartyg inom en nära framtid kommer handla med utsläppsrätter, kommer detta att innebära en ökning av den totala kostnaden för bränsle med 25-30%. Det ger ett starkt incitament för dessa transportjättar att förändra sitt bränslebehov.  Stora besparingar, inte bara ur ett miljöperspektiv, med tanke på att fartygen på våra världshav årligen tankar för ca 2500 miljarder kr.

Kontakta mig – Jag vill veta mer!