ELONROAD - är sitt namn, "el on the road". Ett innovativt high-tech bolag som bygger hållbara elvägar för framtiden. Med stöd av mjukvara från SOLIDWORKS och 3DEXPERIENCE plattformen underlättas deras spännande och innovativa arbete.

Elektriska vägar för alla

Elonroad arbetar med en lösning för alla elfordon –Elonroads lösning är ett system som bygger infrastruktur för att skapa elvägar och laddstationer vid hållplatser och lastplatser. Deras system kan användas för att bygga upp laddinfrastruktur såsom elvägar, laddstationer och möjlighetsladdare vid hållplatser och lastplatser. Deras mål är att lägga grunden för att elektrifiera framtidens transporter och det på ett hållbart sätt!

SOLIDWORKS och 3DEXPERIENCE-plattformen

Elonroad arbetar i SOLIDWORKS för CAD och har valt 3DEXPERIENCE-plattformen för PDM. I teamen och mellan de olika utvecklingsavdelningarna kan alla arbeta i rätt versioner och dessutom nyttja alla andra fördelar som plattformen innebär i form, en fördel är snabbare kommunikation – plattformen ger också Elonroad möjlighet att skala upp på ett smart och enkelt vis. Möjligheten att dessutom kunna samarbeta med andra företag genom plattformen ger en mängd fördelar.

PDM i molnet gör det enkelt att ha kontroll

Med PDM i 3DEXPERINCE-plattformen kan teamen ha total översyn på all dokumentation avseende deras produktutveckling och dessutom kan alla team enkelt kommunicera kring projekten, direkt i plattformen. Den mycket viktiga kommunikationen blir enkel, snabb och effektiv och idéer kan omhändertas på ett effektivt sätt.

Elonroad växer och så även kraven på att hantera projekt

Med mjukvara från Dassault Systèmes kan Elonroad växa med sina projekt och det kan de även göra med sina leverantörer som sitter i samma system. 3DEXPERIENCE plattformen gör det möjligt för dem att växa med kontroll även i stora komplexa projekt med många olika intressenter.

Kontakta mig – Jag vill veta mer!