Frohe Group använder sig av MARKFORGED 3D-skrivare för att ta fram plastdetaljer åt krävande internationella kunder. Deras 3D printer från Markforged förser dem med specialanpassade gripklor och fixturer bland annat. I den korta och informativa filmen nedan kan du höra dem berätta vad Markforged Mark II /3D printern inneburit för Frohe.

Specialister på plast

Frohe formsprutar och monterar plastdeltaljer åt krävande internationella kunder, främst inom det medicintekniska området. Frohe var tidiga med att titta på vilka möjligheter som 3D printing innebar, ganska snabbt när tekniken blev mer tillgänglig för företag hoppade de på tåget. Idag har de en Mark II för 3D utskrifter och arbetar i SOLIDWORKS för CAD.

Både stora etablerade företag och uppstartsbolag

Frohes kunder varierande, från internationella koncerner till nystartade bolag med “bara” en idé. Det kan vara en startup som snabbt behöver få fatt på en detalj som inte finns i produktion ännu, som är en skiss. Med den nya skrivaren från Markforged kan Frohe ta fram den detaljen, kostnadseffektivt och snabbt. fFohe ser att kundnöjdheten ökar när de kan erbjuda sina kunder prototyper på ett så smidigt sätt.

"...vi trodde det var kostsamt, att det inte skulle löna sig och att det skulle vara krångligt att att komma igång. Allt visade sig vara fel."

Kristofer Westerberg, ansvarig för försäljning och projekt på Frohe Group, berättar tillsamman med Michael Ollas, Automation Engineer, om hur de ser på 3D printing och hur Frohe arbetar med 3D printing och skrivare från SolidEngineer. Idag använder de 3D skrivarna både för internt bruk men också i de olika kunduppdragen. Titta på filmen och hör mer om hur de använder sig av sina skrivare från Markforged.

Precision och kvalitet

Frohes Michael Ollas, berättar om vad han ser som fördelar med Markforged. Markforgeds utskrifter har hög precision och mycket god kvalitets. Ställtiderna är också något som är en stor fördel med Markforgeds skrivaren. Frohe använder utskrifterna mycket till internt bruk, de skriver ut robotgrepp och fixturer. Innan de hade 3D skrivare fräste de fram fixturer ur aluminium eller stål. Nu ser de stora möjligheter i att erbjuda kunderna prototypframtagning tidigt i deras utvecklingsprocess.

Sedan 1991

Frohe AB är specialiserade på plastproduktion och de tillverkar produkter för ett flertal världsledande koncerner inom medicinteknik, fordon, lantbruk, elektronik och formgods. Deras produktion består bland annat av formsprutning av plastkomponenter, montering, ultraljudssvetsning, lasersvetsning, tampotryckning, limning, avsyning samt packning. Frohe AB är sedan 1991 en del av Mälarverken, i koncernen ingår även Frohe Sp.Z o.o i Polen. Frohe AB är certifierade enligt ISO 13485, 9001 och 14001.