Frohe Group använder sig av MARKFORGED 3D printers för att ta fram plastdetaljer åt krävande internationella kunder. Deras 3D printer från Markforged förser dem med specialanpassade gripklor och fixturer bland annat. I den korta men mycket informativa filmen nedan kan du höra dem berätta vad Markforged Mark II /3D printern inneburit för Frohe.

Specialister på plast

Frohe formsprutar och monterar plastdeltaljer åt krävande internationella kunder, främst inom det medicintekniska området. Frohe var tidiga med att titta på vilka möjligheter som 3D printing innebar, ganska snabbt när tekniken blev mer tillgänglig för företaghoppade de på tåget. Idag har de en Mark II för 3D utskrifter och arbetar i SOLIDWORKS för CAD.

Både stora etablerade företag och uppstartsbolag

Deras kunder varierande, från koncerner till nystartade bolag med ”bara” en idé. Det kan vara ett uppstartsbolag som allt från uppstartsbolag, som tex snabbt behöver få fatt på en detalj som inte finns i produktion ännu men är en vision, då kan Frohe ta fram den detaljen, kostnadseffektivt och snabbt. De ser att kundnöjdheten ökar när vi kan erbjuda våra kunder prototyper på ett så smidigt sätt.

"...vi trodde det var kostsamt, att det inte skulle löna sig och att det skulle vara krångligt att att komma igång. Allt visade sig vara fel."

Kristofer Westerberg, ansvarig för försäljning och projekt på Frohe Group, berättar tillsamman med Michael Ollas, Automation Engineer, om hur de ser på 3D printing och hur Frohe arbetar med 3D printing. Idag använder de 3D skrivarna både för internt bruk men också i de olika kunduppdragen. Titta på filmen och hör mer om hur de använder sig av sina skrivare från Markforged.

Precision och kvalité

Frohes Michael Ollas, berättar om vad han ser som fördelar med Markforged. Markforgeds utskrifter har hög precion och har mycket god kvalité. Ställtiderna är också något som är en stor fördel med Markforged skrivaren. Frohe använder utskrifterna mycket till internt bruk, de skriver ut robotgrepp och fixturer. Innan de hade 3D skrivare fräste de fram tex fixturer ur aluminium eller stål. Nu ser de stora möjligheter i att erbjuda kunderna prototypframtagning tidigt i deras utvecklingsprocess.

Sedan 1991

Frohe AB är specialiserade på plastproduktion och de tillverkar produkter till ett flertal världsledande koncerner inom medicinteknik, fordon, lantbruk, elektronik och allmäntekniskt formgods. Deras produktion består bland annat av formsprutning av plastkomponenter, montering, ultraljudssvetsning, lasersvetsning, tampotryckning, limnning, avsyning samt packning. Frohe AB är sedan 1991 en del av Mälarverken, i koncernen ingår även Frohe Sp.Z o.o i Polen. Frohe AB är certifierade enligt ISO 13485, 9001 och 14001.