Huhnseal® tillverkar kundanpassade mekaniska axeltätningar samt kompletta tätningslösningar för den moderna processindustrin.

Utmaning

Den största utmaningen för Huhnseal är att ta fram en stabil och välfungerande mekanisk axeltätning för ett väldigt begränsat utrymme. Det är som oftast en omfattande mängd detaljer som skall få plats i detta utrymme.

SOLIDWORKS har gjort konstruktionsarbetet lättare

Lösningen med SOLIDWORKS har gjort arbetet lättare för våra konstruktörer på flera plan. Att arbeta i 3D är överlägset 2D, eftersom man ser de komplexa detaljerna på ett helt annat sätt varvid olika typer av problem lättare kan upptäckas och rättas till”.- säger Tomas Sonnerkvist, R&D på Huhnseal. Vid utveckling av våra produkter är det tredimensionella arbetet oumbärligt. Strukturer i sammanställningarna är lätta att följa och organisera, även smidigheten och användarvänligheten i SolidWorks har gjort konstruktionsarbetet lättare. Det är det perfekta CAD verktyget för oss.

 

Det är det perfekta CAD verktyget för oss

-Tomas Sonnerkvist, R&D Huhnseal
Besök Huhnseal

Effektivitet och produktivitet har ökat

Idag använder vi SOLIDWORKS till produktutveckling, ritningsframtagning, felsökning, simulering samt optimering. eDrawings använder vi oss av på diverse avdelningar för att kunna studera 3D modellerna mera ingående. Verktyget har ökat konstruktionavdelningens effektivitet på ett strukturerat sätt vilket i sin tur har ökat produktiviteten.