Jobro Plåtkomponenter är ett kunskapsföretag specialiserade på tillverkning av komplexa plåtdetaljer.

Fordonsindustin största kunden

Jobro Plåtkomponenter är ett kunskapsföretag specialiserade på tillverkning av komplexa plåtdetaljer. Jobro har alla moment från simulering till färdig detalj i eget hus vilket möjliggör korta ledtider och hög flexibilitet vid konstruktionsförändringar under utvecklingsprocessen. Konceptet ger en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre volymer. Jobro vänder sig huvudsakligen till fordonsindustrin.

Utmaningen

Utmaningen består i att tillverka detaljer utifrån lägsta kostnad, snabbaste leveranstid, och med bibehållen kvalité.

Car made in SOLIDWORKS Viusalize

Med SOLIDWORKS har vi fått en snabbare samt säkrare konstruktions process

- Thomas Lidén, Jobro
Besök Jobro

Lösningen med SOLIDWORKS

”Med SOLIDWORKS har vi fått en, snabbare, samt säkrare konstruktionsprocess”- säger Thomas Lidén på Jobro. Vi använder SOLIDWORKS till all verktygskonstruktion i 3D samt plåtutbredning som vi genererar DXF underlag ifrån. Vi använder även SOLIDWORKS till offertarbete där vi öppnar och analyserar 3D filer för offert till kunderna. SOLIDWORKS har hjälpt oss att korta våra ledtider tack vare att det är ett kraftfullt program som samtidigt är enkelt att använda.