Nanoecho arbetar med att ta fram en ny metod för att enklare kunna skilja på frisk och dålig vävnad hos rektalcancerpatienter.

Idag saknas pålitliga metoder, i den preoperativa utredningen, för att diagnostisera lymfkörtelspridning hos rektalcancerpatienter. Framförallt för att utesluta spridning av rektalcancer till lymfkörtlarna. Nanoecho har identifierat ett tomrum i dagens vård och ett stort behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av just rektalcancer.

Nanoecho jobbar med att ta fram ett nytt instrument som läkare kan använda för att snabbare och enklare se skillnad på sjuk och frisk vävnad hos patienter.

Med stöd av magnetiska nanopartiklar …

Instrumentet som används ser ut som en ultraljudsprobe. Tekniken består i att använda järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för att tydligt markera lymfkörtlar som ligger nära tumören och få en uppfattning om de innehåller metastaser.

Kontrastmedlet injiceras och med hjälp av proben läses resultat av. Med hjälp av ett alternerande magnetfält, producerat inne i den handhållna proben, sätts partiklarna i rörelse. En vibrationssignal uppstår i vävnaden där det finns partiklar. Signalen detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.

 

Så gick tankarna vid valet av SOLIDWORKS och 3DEXPERIENCE

Nanoecho har höga krav, speciellt när det gäller kvalitet och effektivitet. Daniel Skagmo, Lead hardware Engineer, på Nanoecho berättar att när de började titta på inköp av CAD- och PDM- system var det vissa saker som behövde finnas. Ett kraftfullt system, en enkelhet i alla steg från installation till användarvänlighet med en enkelhet i underhållning och samtidigt bra support var några av kraven.

Daniel har stor erfarenhet av olika mjukvaruprogram sedan tidigare och valet föll sig naturligt på SOLIDWORKS och deras PDM.

“Jag insåg sedan att 3DEXPERIENCE-plattformen i kombination med SOLIDWORKS uppfyllde den kravlista vi hade gjort och SOLIDWORKS och 3DEXPERIENCE ger oss det för att kunna utveckla våra produkter.”” –  berättar Daniel.

De kan arbeta med leverantören i samma system

Företaget som tillverkar deras utrustning arbetar i samma plattform och i SOLIDWORKS vilket gör att all information ligger på rätt plats och kommunikationen sker sömlöst. När en del ska produceras så går det smidigt och snabbt då alla har tillgång till den senaste versionen och samtlig information.

“SOLIDWORKS har gjort det möjligt att korta ledtider, och gjort det möjligt för oss att utveckla spetsteknologier. Vi är väldigt glada att vi valt att arbeta med SOLIDWORKS” – Daniel Skagmo, Nanoecho.

 

Läs mer om SOLIDWORKS