Poolwater är företaget som med hjälp av 3D-projektering bygger badanläggningar inom simhall- och hotellsegmentet. Fokus ligger på rent och klart poolvatten med så låg vattenförbrukning som möjligt.

I västra Värmland hittar vi Poolwater. Här i Arvika har företaget funnits sedan 1983, då under ett annat namn. I samband med att företaget år 2009 lades ut till försäljning var Sven Erik Månsson och Mats Jaller på jakt efter ett nytt företag att utveckla. Poolwater var född och har idag 38 anställda.

Poolwater arbetar inom två olika segment, hotell och simhallar. Numera är de marknadsledande inom hotellsegmentet och snart i mål inom simhallar.

– Skälet till det är att vi ser möjligheter när andra ser problem. Vi gör anpassade lösningar som passar in i befintliga lokaler medan konkurrenter tar utgångspunkt i sin produkt och hur de helst skulle vilja bygga. Vi anpassar oss till önskemålet, säger Sven Erik, vd på Poolwater.

I Poolwaters entré möts man av väggar tapetserade med deras projekt.

Anledningen till att kunder väljer Poolwater som partner handlar om trygghet och kostnader, menar han. Att bygga en simhall är en stor investering, att göra fel är inte ett alternativ.

– Vi har goda referenser inom de stora projekten vi gjort och kunden väljer en leverantör som de vet med säkerhet har kunskapen att göra rätt från början, säger Sven Erik.

SOLIDWORKS och PDM skapar konkurrenskraft

Poolwater var tidiga med att jobba med 3D-projektering. Till en början ifrågasattes tillvägagångssättet men vände snart till uppskattning då utrymmen för pooler ibland byggs på ställen där det krävs en noggrann samordning med alla underentreprenörer. Detta hjälper 3D-projekteringen till med och konkurrerar prismässigt ut företag som inte har det på plats.

– Vi har alltid stått på oss om 3D-modelleringen. Det är billigare att göra fel i datorn, det kostar ju ingenting mot om vi gör fel på plats, säger Sven Erik.

Ett stort projekt kräver många inblandade och för att hålla ordning och reda på sina filer använder de sig av SOLIDWORKS PDM.

– 3D är väldigt komplext, bygger man en 3D-modell som gör en ritning är det så otroligt mycket referenser åt alla håll. Utan ett PDM-system är det nästan omöjligt att jobba tillsammans i ett projekt, säger Robert Pettersson.

Robert arbetar som senior konstruktör på Poolwater sedan två år tillbaka. Just nu jobbar Robert och hans kollega på ett badhus i norra Sverige, ett projekt som tar dem omkring 45 veckor att färdigställa.

– Vi har delat upp oss så att en tar huvudansvar och är projektör med kommunikation mot bygg och den andra är CAD-projektör, säger Robert. Att få ihop det här tillsammans med alla andra underentreprenörer, det blir lite rörigt.

Anbudsingenjör Erik visar komplexiteten av ett badhusbygge.

I badhuset ska mycket få plats och samarbetet med andra underentreprenörer är avgörande. De tre poolerna har egna reningssystem, tankar för smutsvatten, skvalprännor och rörsystem. Räddningen är att de samkör i samma system och jobbar mot samma modell.

– Vi samkör i ett och samma system, och jobbar med BIM-filer. Det ett superbra verktyg för att samköra alla discipliner och göra kollisionsanalyser för att se till att allt får plats. Alla underentreprenörer bygger och lägger in sina delar som kollisionstestas av en samordnare så vi kan se var allt ligger, säger Robert.

SOLIDWORKS underlättar och påskyndar montagetiden då de konstruerar prefabdelar.

– Det gör att vi kan förlimma, sätta ihop saker, paketera det smart och skicka till platsen så att montörerna kan få ihop grejerna snabbt på plats, säger Robert.

Att bygga pooler är ett komplext projekt

Att bygga ett stort och komplext projekt innebär att det blir stora och tunga filer. För att underlätta prestandan förenklar konstruktörerna på Poolwater modellerna i SOLIDWORKS. Många gånger illustreras en pump som en fyrkant, skruvar och bultar skippas. Detta för att IFC-filen de kommunicerar med inte ska bli för tung. Standardfärgen på alla delar är grå och för att underlätta monteringen används färgkodning i SOLIDWORKS. Tillsammans har man kommit överens om vilken färg som betyder vad.

– Smutsvatten är brunt, värmeväxlare rött och kemrummet gult. Att måla på delarna underlättar väldigt mycket för monteringen, säger Robert.

Trygghet i läroplanen

Många av Sveriges kommunala simhallar byggdes på 60- och 70-talet och den tekniska livslängden är på cirka 40 år. Idag har mer än 200 av Sveriges simhallar passerat 50-årsstrecket. Under de senaste åren har det uppstått problem kring många av dessa i Värmland och åtgärder som ombyggnationer har varit nödvändiga. Något som passar väl med branschen som Poolwater verkar i.

– Det som är vår trygghet är att det i läroplanen är ett krav att barn ska lära sig simma för att få godkänt i idrott. Hade det inte funnits hade nog inte kommunerna prioriterat simhallarna, det är vår garant, säger Sven Erik.