SHL Group utvecklar och tillverkar Medical Devices, främst injektorer, inhalatorer och andra system för självadministrering av läkemedel eller ”Drug Delivery”.

Utmaningar

Krav på precision och robusthet där robusthet handlar mycket om produktens och dess komponenters känslighet för toleransvariationer. Många talar om Sex Sigma.

Lösningen med SOLIDWORKS

Vi har jobbat med avancerad 3D-CAD sedan 1997 och sedan 2007 med SOLIDWORKS. Sedan dess har de flesta diskussioner om att ”byta till något bättre” upphört och produkten gör det den skall. Idag använder vi SOLIDWORKS till mekanisk 3D- och 2D-konstruktion av finmekaniska statiska och dynamiskt verkande komponenter och produkter, en del renderingar, FEM och i nära framtid kanske också formfyllnadsanalys. Med SOLIDWORKS får vi en miljö för hela företaget att jobba i som tillåter globala team att samverka gränslöst.