Intelligenta belysningslösningar med hjälp av SOLIDWORKS

Lösningarna uppfyller de specifika och stränga kraven för tunga fordon, gruvdrift, skogsbruk, konstruktionsindustri, jordbruk och materialhantering.

Off highway lighting av högsta kvalitet

TYRI Lights är ledande inom belysningsteknik för industrier och “off highway”. Lösningarna uppfyller de specifika och stränga kraven för tunga fordon, gruvdrift, skogsbruk, konstruktionsindustri, jordbruk och materialhantering.

“Vi använder SOLIDWORKS för all vår mekaniska konstruktion samt simulering av värme, formsprutningsförlopp och mekanisk styrka, berättar Christian Wadell, Global R&D Director ”

Kontroll på värmeöverföring

“Att ha kontroll på värmeöverföringen är kritiskt vid konstruktion av LED belysning, säger Anders Thorén, Thermal Engineer på TYRI. Vi måste kunna säkerställa att våra produkters komponenter håller sig inom de uppsatta ramarna. Genom att upptäcka potentiella risker tidigt i utvecklingsprocessen har vi möjlighet att optimera våra produkter både genom att göra kundanpassningar, men också för att snabba upp time-to-market. Vi använder SOLIDWORKS Flow för att säkerställa att våra produkter håller sig inom ramverket. Vi lägger mycket tid på att optimera termisk design hos våra produkter, fortsätter Anders.

TYRI lights använder även SOLIDWORKS kopplat till ett Ray Tracing-system för att simulera ljusets strålar i sina produkter.

 

Maximal kontroll med SOLIDWORKS Plastics

“Jag använder SOLIDWORKS Plastics för att säkerställa att våra plastdelar håller högsta kvalitet och håller sig inom rätt dimensioner. Med SOLIDWORKS Plastics får jag direkt respons på små modifikationer jag gör och hur det påverkar produktens funktion och beteende, säger Levi Lennartsson, Plastic Engineer på TYRI. Den största fördelen är att vi kan förutse vad som händer med produkten under formsprutningsförloppet. Med den informationen kan vi ta beslut i tid och spara både tid och pengar.”

“SOLIDWORKS har hjälp oss i alla utvecklingsfaser. Det har hjälpt oss att får ut produkter snabbare till marknaden. PDM systemet hjälper oss att samarbete med våra amerikanska team. SolidEngineer har varit en bra partner till oss. De har hjälpt oss att välja system och installera systemen.

TYRI Light kommer att satsa på att fortsatt vara ledaren inom intelligenta belysningslösningar. Vi kommer att utveckla designade integrerade och intelligenta beslysningslösningar, avslutar Christian Wadell”