Voith gör momentbegränsande säkerhetskopplingar för energi-, gruv-, stål- samt process- och transportindustrin.

Utmaningar

Vi hanterar en stor variantflora med kundunika designanpassningar.  Krav på snabbare ledtider för order och offerter samt ett ökat behov av stöd för offertframtagning.

Lösningen med SOLIDWORKS

Fördelarna med SOLIDWORKS är många  och en av dessa är att det är lättare att hitta nya konstruktörer, 3D är det som lärs ut på utbildningarna idag.
Vi har inte kapat några ledtider nämnvärt men däremot får vi ut mer funktion på samma tid som förut i form av beräknings- och presentationsunderlag. I framtiden tror vi dock oss kunna snabba upp ritprocesser ännu mer i och med standardiserade grundparter och integrerade beräkningar.

3D modellerna används över hela företaget

I första hand är det traditionellt ritningsunderlag i form av 2D-ritningar vi producerar. Lyckliga bieffekter av 3D-modellerandet är att våra instruktionsmanualer nu förärats med tydliga bilder. Även säljavdelningens presentationsmaterial (PowerPoint, broschyrer etc.) har blivit proffsigare med hjälp 3D-bilder. Vår beräkningsavdelning har lättare att göra beräkningar då de enkelt kan öppna 3D-parter i sina beräkningsprogram.

Tidigare kunde ändringar på en ingående detalj, som påverkar andra detaljer glömmas bort med fel som följd.

– Jimmy Westberg, Voith
Besök Voith

Verifieringen har blivit lättare

Tack vare 3D har vi enklare kunnat standardisera vissa detaljer och det är lättare att verifiera att detaljerna passar ihop med varandra. Visuellt kan vi kolla det, beräkningar av spel etc. behöver allt som oftast inte göras manuellt.

Upplärning förenklas

Upplärningen av nya medarbetare är mycket enklare när själva ritprocessen standardiserats och kan följas i trädstrukturen. Det är även bra med ett solidprogram för att förklara funktioner och egenskaper hos våra produkter.