Bedömning av innovationsförmåga

Mät mognadsgraden av den befintliga innovationsledningsförmågan

Intresseanmälan

Nulägesanalys

Omfattning

Välj en övergripande bedömning av innovationsförmåga, nulägesanalys (24 timmar) eller en full analys (72 timmar).

Kontakta oss för detaljerat upplägg.

Mål

”Bedömning av Innovationsförmåga” är en mätning av er nuvarande innovationsförmåga baserat på processer, ledarskap, kultur och strategi med vår mätning som följer ISO-standarden 56004:2019 ”Bedömning av innovationsledningsförmåga”. Resultatet blir en rapport som belyser starka och svaga delar i ert nuläge och en handlingsplan med en road map och aktiviteter för att öka innovationsförmågan.

Genomförande

Analysen genomförs av våra kunniga konsulter genom workshops, intervjuer och enkäter. Projektet startar med ett inledande möte och avslutas med en presentation av resultatet och handlingsplanen. Vår arbetsprocess följer de riktlinjer för genomförande av bedömning av innovationsledningsförmåga i den nyligen utgivna ISO-standarden 56004:2019 ”Bedömning av innovationsledningsförmåga”.

Ett bra första steg för att lyfta hela organisationens innovationsförmåga är att boka vår nulägesanalys.

I nulägesanalysen får ni:

  • En bedömning av er innovationsförmåga enligt ISO 56004:2019. Mätningen utformas så att den kan utföras regelbundet med en lämplig tidsintervall för att undersöka hur innovationsledningsförmågan utvecklas.
  • En handlingsplan för hur er innovationsförmåga kan stärkas, baserat på mätningen av innovationsledningsförmåga (kvantitativa parametrar) och ytterligare kvalitativa parametrar som infångas genom fördjupande samtal och intervjuer.
  • En presentation av rapporten och en handlingsplan för vidare arbete.

Intresseanmälan

Bedömning av innovationsförmåga

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer om våra Bokningsregler för kurser

Frågor om Bedömning av innovationsförmåga?

Kontakta mig om du har frågor och funderingar om workshopen eller om du är intresserad av ett eget upplägg!
/ Pernilla Ahlberg, Managementkonsult SolidEngineer