PDM Professional Admin, 1 dag

Att gå en administratörskurs är första steget mot att ta hand om systemskötseln av den egna installationen. Systemadministrationen är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att införda förändringar får långsiktiga negativa konsekvenser.

Anmäl dig här

Kursfakta

Omfattning & pris

Att gå en administratörskurs är första steget mot att ta hand om systemskötseln av den egna installationen. Systemadministrationen är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att införda förändringar får långsiktiga negativa konsekvenser. Kursen går igenom hur detta kan undvikas genom smarta arbetsflöden och ger deltagarna kompetens att bedöma dessa. Administratörskursen ger en bred kunskap inom området och hjälper till att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i PDM Professional. Kursen pågår i 1 dag och priset är 12 000 kr .

Målet med kursen

Efter kursen kunna administrera och underhålla PDM Professional på ett säkert sätt samt anpassa systemet efter verksamhetens specifika behov. Följande delmoment ingår: rättigheter, hantering av profilkort, flöden, löpande systemunderhåll m.m. Efter kursen kan deltagarna utföra förändringar på den systemmiljö som ursprungligen implementerats vid införandet av PDM Professional. Solidengineers certifierade utbildare går igenom många praktiska delar i kursen för att deltagarna ska komma ihåg de olika momenten för en lång tid framöver.

Övningar

Till varje administratörsverktyg finns flera övningar som representerar typiska situationer för rollen som systemansvarig. Under kursen arbetar vi med olika typer av relevanta övningsuppgifter.

Kursmetodik

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Vi lär ut hur olika delar av administratörsverktyget påverkar verksamheten.

Kursmaterial

SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

Förkunskaper

Kursdeltagarna bör vara insatta i hur arbetsflödena ser ut i respektive verksamhet samt besitta en god kompetens i Windows som administratör.

De flesta av våra kurser erbjuds som onlinekurser, du har tillgång till dem var du än bor i landet!

Spar restid och gå kursen när det passar dig bäst.
Se video

Kursinnehåll

SOLIDWORKS PDM Professional adminkurs innehåller bland annat:

BOM Hantering

 • Automatiska
 • Namngivna
 • Visning

Vaulthantering

  • Lokala vyer
  • Underhåll

Användare & Grupper

  • Skapa
  • Ändra
  • Översikt över rättigheter

Arbetsflöden

 • Status
 • Övergångar
 • Notifiering

Backupsystem

 • Vault
 • Databas

Mallar

 • Mappar
 • Filer

Profilkort

 • Variabler
 • Numrering
 • Specialfält
 • Filtyper
 • Listor
 • Mappar
 • Sökningar
 • Kortverktyg
 • Kortlogik

Anmäl dig här

PDM Professional Admin, 1 dag

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer om våra Bokningsregler för kurser

Helen Holmgren utbildningsansvarig SOLIDWORKS Visualize

Utbildningsfrågor

Kontakta mig om du har frågor och funderingar angående våra kurser. Vi kan också hjälpa dig att ta fram ett skräddarsytt event efter dina behov. / Helene Holmgren, Utbildningsansvarig