SOLIDWORKS Ytmodellering, Självstudie

Kursens framställning av komplexa ytor har egna specialanpassade funktioner och metoder i SOLIDWORKS som är effektiva verktyg för konstruktören. Eftersom det här är en självstudiekurs så kan du när som helst stoppa för paus eller gå tillbaka till tidigare avsnitt.

Anmäl dig här

Omfattning & pris

Kursen vänder sig till dem som använder SOLIDWORKS och behöver behärska funktionerna för att ta fram komplexa former så som dubbelkrökta ytor. Under 8 veckor har du tillgång till kursen SOLIDWORKS Ytmodellering online och priset är 6 500kr.

Målet med kursen

Ytmodellering, det vill säga framställningen av komplexa ytor har egna specialanpassade funktioner och metoder i SOLIDWORKS som är effektiva verktyg för konstruktören.Efter kursen kommer du att kunna skapa detaljer med hjälp av ytmodelleringsfunktionerna i SOLIDWORKS på ett effektivt sätt. Vi går igenom de flesta funktionerna inom ytmodellering.

Övningar

Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

Kursmetodik

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial

SolidEngineer skickar ut en kurslänk med tillhörande inloggningsuppgifter, samt ett paket innehållande kursmaterial ( materialet är på engelska). Under kursen har du även tillgång till vår kurssupport 4 dagar per vecka. För online kursen krävs det att du har tillgång till programvaran på din egen dator under kursens gång.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows.

Kursinnehåll

SOLIDWORKS Ytmodellering innehåller bland annat:

Förstå Ytor

 • vad skiljer solida kroppar från ytkroppar
 • hur hanterar SolidWorks solider
 • grundläggande ytmodelleringskommandon

Ytskiktsmodellering

 • rotera ytor
 • svepa ytor
 • lofta ytor
 • skära och förlänga ytor

Avancerade tekniker

 • skissbilder
 • reglerat ytskikt
 • instant 3D

Hybridmodellering

 • bland solid- och ytkroppar
 • modifiering av solider med ytor
 • prestanda
 • ytor som konstruktionsgeometri

Importerad Geometri

 • att tänka på
 • import Diagnostics
 • reparera importerad geometri
 • featureWorks

Anmäl dig här

SOLIDWORKS Ytmodellering, självstudier

Läs mer om våra Bokningsregler för kurser

Helen Holmgren utbildningsansvarig SOLIDWORKS Visualize

Utbildningsfrågor

Kontakta mig om du har frågor och funderingar angående våra kurser. Vi kan också hjälpa dig att ta fram ett skräddarsytt event efter dina behov. / Helene Holmgren, Utbildningsansvarig