Förändringar för dig med SOLIDWORKS

DSx Client Care and Order är Dassault Systèmes nya sätt att hantera licenser och kommer att fungera för samtliga produkter. Detta kommer ersätta SOLIDWORKS Admin Portal - läs nedan om förbättringarna som vi hoppas kommer underlätta för er.

Viktig information - SOLIDWORKS

För att förbättra kundupplevelserna och dessutom effektivisera sina interna processer har Dassault Systèmes infört ett order- och supporthanteringssystem. Följande förändringar är viktiga för dig och ditt team gällande SOLIDWORKS att ta del av. Dessa ändringar gör att ni inte längre måste tilldela en produkt till en medlem i SOLIDWORKS-adminportalen för  tillgång till era förmåner i ert serviceavtal.

På samma sätt behöver enskilda personer inte längre registrera ett SOLIDWORKS-serienummer för tillgång till förmånerna, de återfinns nu istället  på företagsnivå. Ditt företag kommer kunna nyttja de fördelar som ingår i serviceavtalet så länge era SOLIDWORKS-produkter omfattas av ett aktivt serviceavtal. Alla medarbetare på företaget som har aktiva konton i 3DX-plattformen är berättigade till dessa fördelar.

De som tidigare hade rollen “Administratör” eller medlemmar i SOLIDWORKS-administrationsportal har redan flyttats över till DSx Client Carand Order som användare. De behöver inte läggas till ytterligare en gång.

Läs nedanstående om 3DEXPERIENCE ID och Contact Administration Tool!

3DEXPERIENCE ID

Från och med nu behöver du och ditt team logga in med era egna ”3DEXPERIENCE ID” när ni ansluter till solidworks.com, my.solidworks.com eller 3ds.com. Detta är det enda sättet att få tillgång till installationsmedia;

Ni behöver inte längre ta vägen via SOLIDWORKS-Customer Portal.

För att logga in med ditt 3DEXPERIENCE ID använder du samma e-postadress och lösenord som du har som SOLIDWORKS ID idag.

För mer information, besök denna sida.SOLIDWORKS-adminportal – länk  Du kommer inte längre att behöva använda SOLIDWORKS-administrationsportalen för att hantera din användning av SOLIDWORKS olika produkter och tjänster.

 

Contact Administration Tool

Funktionaliteten i fliken “Members” kommer att flyttas till Contact Administration Tool i DSx Client Care and Order.

Contact Administration Tool gör det möjligt för dig att visa och hantera personer som är associerade med ditt företag. Som nämnts ovan behöver du inte längre tilldela produkter till medarbetare för att ge tillgång till fördelarna ni har via ert serviceavtal. Du behöver bara lägga till en kontakt till en behörig organisation.

Om någon i ditt team behöver tillgång till detta, följer du den nya processen enligt följande:

  1. Logga in på DSx Client Care and Order
  2. Klicka på Contact Management i huvudmenyn
  3. Lägg till kontakten
  4. Tilldela en roll

I allmänhet är rollen “Support Restricted” lämplig för de flesta SOLIDWORKS-användare. Kontakten kommer att anses ha rätt behörighet när de loggar in med ett 3DEXPERIENCE ID (med samma e-postadress du angav när du skapade kontakten).
Om det inte redan finns ett 3DEXPERIENCE ID kan dem eller du skapa en ny användare när som helst.

Som SOLIDWORKS-administratör har du automatiskt tilldelats rollen som Security Adminstrator för ditt företag, vilket ger dig tillgång till Contact Management. Om du inte ser Contact Management i huvudmenyn för DSx Client Care and Order, vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig.
Vi hoppas att denna förändring kommer göra det lättare att få en överblick av de tjänster som ingår i er licens och serviceavtal.


Lycka till // Dassult Systèmes via SolidEngineer