Management Consulting

InnovationLab, som drivs av SolidEngineers managementkonsulter, är en konsultverksamhet och plattformstjänst för att stötta företag med att utveckla bra processer för innovation.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Strukturerat innovationsarbete med InnovationLab

Vi på InnovationLab inspirerar och hjälper företag att utveckla ett strukturerat sätt att arbeta med innovation som leder till fler bra idéer och lyckade innovationer vilket i sin tur säkerställer en hållbar och långsiktig tillväxt.

Hur skulle det kännas om ni visste att ert företag hade nya innovationer om 5 år som säkrade er framtida lönsamhet och stärkte er position på marknaden?

Ett strategiskt innovationsarbete skapar tydlighet och trygghet och säkerställer att ni får avkastning på era satsningar inom innovation. Vår målgrupp är chefer och företagsledningar i svenska företag, personer som professionellt leder innovationsarbete – innovationsledare och andra som fått ansvar för att driva innovation. Vi vill bidra till ett starkt innovationsklimat hos svenska företag där innovation är en drivkraft för en hållbar välfärd.

Vi har utvecklat en konsultverksamhet och plattformstjänst där vi presenterar en modell som kan hjälpa er att själva utveckla en strukturerad innovationsprocess. Med InnovationLab kan ni analysera ert nuläge och med hjälp av arbetsfrågor, best practices och livlinor bygger ni er kunskap och stärker er innovationsstrategi. Det vi gör annorlunda mot många andra är att vi konkretiserat teorier i praktisk handling.

Testa Innovationlabs webbplattform

InnovationLabs plattform innehåller en guide med praktisk kunskap om innovationsledning. Med InnovationLab kan du analysera ditt nuläge och med hjälp av arbetsfrågor, best practices och livlinor bygger ni er kunskap och stärker er innovationsstrategi. Det vi gör annorlunda mot många andra är att vi konkretiserat teorier i praktisk handling.

Testa nu

Möjligheter med InnovationLab

Erfarna konsulter

InnovationLabs team består av konsulter med bred och lång erfarenhet från arbete med strategisk innovation och stor nyfikenhet att förstå, inspirera och coacha företag i olika branscher.

Våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom innovationsstrategi, innovationsledning, ledarskap och organisationsutveckling, affärsmodellering, affärsmodellinnovation och andra relaterade områden.

Workshops

Vi håller gärna workshops hos kunden där vi använder moderna verktyg och modeller i övningar och genom coachning så att ni stärker er egen innovationsförmåga.

SOLIDWORKS Plastics

VD:ar som deltog i en global studie 2016 svarade att 80 % av deras existerande produkter och tjänster skulle vara irrelevanta om tre till fem år.

Nästan alla företagsledare anser idag att innovation är viktigt och samtidigt är nästan lika många missnöjda med sina investeringar inom innovation
Skapa en Innovationsstrategi

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Du är också välkommen att ringa på 08-544 730 20