Att lyssna till marknaden och få en förståelse för hur kunderna ser på produkter/ tjänster, samt hur man uppfattar företaget och dess konkurrenter, ger viktigt underlag för affärsutveckling.

Upplägg
Vi har utvecklat ett koncept som omfattar:

  • Framtagning av intervjumall.
  • Urval av kunder tillsammans med dig.
  • Genomförande av intervjuer hos kunder.
  • Konfidentiell behandling av vem som sagt vad leder till öppna kunder.
  • Sammanställning och presentation av resultaten.

Resultat

  • En god bild av Ditt företags affärssituation på marknaden. Hur Ditt företag och konkurrenterna uppfattas och hur kunderna ser på produkter och tjänster.
  • Viktig input till din affärsutveckling.
  • Positiva imageeffekt då kunder uppskattar att få möjlighet att påverka sina leverantörer.