Effektiv marknadsplanering med MarketEnter

SolidEngineer Affärsutveckling erbjuder metod och stöd för effektiv framtagning av marknadsplan.
Processen bygger på vår bok Marknadsplanen, Libers förlag, och hjälper dig att analysera och förstå dina marknadsmöjligheter och baserat på denna insikt ta fram en marknadsplan som på bästa sätt tillvaratar möjligheterna.
Metoden kan tillämpas på många olika typer av verksamheter både för produkter eller tjänster.

Upplägg

  • Vi lägger upp en företagsanpassad, effektiv affärsplaneprocess där vi varvar utbildning med framtagning av egen affärsplan.
  • Vår bok Marknadsplanen och verktyget MarketEnter underlättar framtagningen.

Målgrupp
Vänder sig till den grupp medarbetare som ansvarar för framtagningen av företagets marknadsplan.

Resultat

  • Genomarbetad marknadssplan som sätter fokus på rätt marknadsmöjligheter och leder till fler och bättre affärer.
  • Marknadsplan som styrdokument för marknadsbearbetningen.
  • En totalt sett lägre arbetsinsats för marknadsplanering och en plan som blir färdig i tid!
  • Marknadsaktiviteter som leder till att säljmålen nås till lägsta kostnad.
  • Förankrad marknadsplan hos den grupp som deltagit i framtagningen.
  • Kompetens att uppdatera och vidareutveckla marknadsplanen.