Marknadssegmentering kan ses som nyckeln till framgångsrik marknadsföring. Segmenteringen möjliggör:

  • Analys av marknadspotentialer och konkurrensbild
  • Fördjupad förståelse av kundbehov
  • Framtagning av lösningar anpassade till segmentspecifika behov
  • Val av strategisk inriktning
  • Effektivare säljstyrning
  • Effektivare kundbearbetning

Upplägg

  • SolidEngineer Affärsutveckling gör en inledande analys av ditt företags befintliga marknadssegmentering om sådan finns.
  • Vi leder en workshop med utvalda medarbetare i ditt företag. Workshop som genomförs enligt en av oss utvecklad process för marknadssegmentering. Vi varvar teori med tillämpning på ditt företag. Workshop som normalt tar en dag.
  • Vi sammanfattar och presenterar resultaten.

Resultat

  • En färdig marknadssegmentering som ökar ditt företags konkurrenskraft.