Tillbaka

Ny VD på SolidEngineer

SolidEngineers VD slutar som VD efter 25 år på posten – ny VD Angelika Westermark

 

SolidEngineers VD, Björn Lindwall, avgår efter 25 år på posten och efterträds av Angelika Westermark, SolidEngineer AB:s tidigare CFO.

Björn Lindwall har varit verksam inom CAD/CAM/CAE och PLM marknaden sedan 1986 då han började som försäljningschef på Computervision. SolidEngineer grundades 1996 och företagets bas från starten blev mjukvaran SOLIDWORKS. Resan fortsatta när Dassault Systèmes 1997 förvärvade SOLIDWORKS Corporation. SolidEngineer tecknade under åren även avtal med SmarTeam Corporation, SRAC samt Markforged. SolidEngineer har drivit etableringar i USA, UK samt samarbetsprojekt med andra återförsäljare i Shanghai.

SolidEngineers avgående VD Björn Lindwall säger: ”Det är nu dags för ett nytt ledarskap för SolidEngineer och även en starkare styrelse för framtiden. Företaget står inför många möjligheter med de fyra affärsområden som nu etablerats och skalas upp i snabb takt och då krävs ett annat ledarskap som Angelika Westermark står för. Samtidigt vill jag som styrelseordförande och ägare säkerställa bolagets långsiktiga utveckling, nya samarbeten och ett fördjupat samarbete med våra partners Dassault Systèmes och Markforged”

Björn Lindwall kommer att arbeta vidare som styrelseordförande för företagsgruppen och från styrelsens sida stötta den nya Vd:n Angelika Westermark.

För att säkerställa att SolidEngineer utvecklas på bästa sätt krävs ett förnyat ledarskap för att driva företagets uppskalning av de fyra affärsområdena. Samtidigt krävs en styrelse som mer aktivt stöttar VD-rollen i framtiden. Kravbilden på SolidEngineers nya VD stämmer väl överens med Angelika Westermarks bakgrund då uppföljningsarbete i samband med förändringsarbetet varit en av Angelikas nyckelkompetenser vid sidan om insikten om företagets finansiella utveckling. Angelika Westermark har en bakgrund inom finans i form av SolidEngineers CFO under de senaste fyra åren och har en djup inblick och förståelse för verksamheten. Angelika har över 15-års erfarenhet av ekonomi och personalarbete på olika nivåer och branscher som finans, detaljhandel, restaurang och IT.

SolidEngineers vision är att genom en aktiv satsning på innovationsverktyg bidra till att öka våra kunders konkurrenskraft. SolidEngineer planerar för att växa snabbt och gå över 100 MSEK i omsättning för 2021 och har över 45 anställda medarbetare i Sverige. De fyra etablerade affärsområdena är: CAX/PLM mjukvara, avancerad kompetenskonsulting inom produktutveckling, 3D-printing samt managementkonsulting inom innovationsledning.

SolidEngineer var först med att introducerade samtliga dessa varumärken på den svenska marknaden. På senare år har verksamheten fokuserats på den svenska marknaden med fyra affärsområden som utgör företagets satsning på innovationslösningar för svenska företag och organisationer. 3DExperience-plattformen från Dassault Systèmes utgör en viktig komponent för SolidEngineers framtid. Molntjänster ökar i efterfrågan och plattformens olika verktyg blir fler i snabb takt, där konceptuell design, avancerad simulering samt samarbetsteknik är viktiga grundpelare i satsningen.

Björn Lindwall säger ”Vi fördjupar löpande vårt samarbete med Dassault Systèmes samt Markforged genom att fokusera på respektive varumärke. Detta har inneburit ett nära samarbete inom utveckling, försäljning, marknadsföring och teknisk support med respektive organisation. Varje år höjer SolidEngineer kravbilden på den tekniska kompetensen inom vår tekniska support för att kunna stödja våra kunder i det dagliga arbetet”

Så här säger SolidEngineers nya VD Angelika Westermark ”SolidEngineer är en fantastisk organisation med hög kompetens inom många områden. Med företagets fyra affärsområdena som nu etablerats kan vi nu skala upp på ett ännu mer effektivt sätt. Vi har senaste åren byggt upp en stabilitet i vår organisation och inom våra affärsområden som jag nu verkligen ser fram emot att få lyfta till nya nivåer tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Jag känner mig även trygg i den nya rollen då styrelsen kommer finnas tillgänglig och stötta mig som VD”

Frågor eller kommentarer kring detta lämnas av Björn Lindwall, bjorn.lindwall@solide.se eller Angelika Westermark, angelika.westermark@solide.se

Pressbild Björn Lindwall
Pressbild Angelika Westermark

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading