Tillbaka

Simuleringsdriven design- ett ramverk för implementering!

simuleringsdriven design

Vi vill tacka David Jonsson och Christofer Funke för en mycket intressant presentation om “Ett ramverk för implementering av simuleringsdriven design”. En del i det exjobb David och Christofer nu slutfört.

David och Christofer studerar på KTH och har under våren gjort sitt exjobb på SolidEngineer. Uppgiften var att ta fram en modell för hur företag kan lyckas implementera simuleringsdriven design. I frågeställningen ingick vilka fallgropar som finns och vilka som är framgångsfaktorerna. Bakgrunden till att de valde att fördjupa sig i just den frågan är potentialen som finns i att arbeta simuleringsdrivet, samtidigt de traditionella arbetssätt som till viss del motverkar att nyttja detta fördelaktiga arbetssätt.

Resultatet blev ett ramverk som tydliggör vika förutsättningar som finns för företaget att implementera simuleringsdriven design. Men även vad som kännetecknar företag som lyckats implementera simuleringsdriven design på ett effektivt sätt. Med ramverket ges en tydlig bild av vilka steg ett företag bör ta vid implementering. David och Christofers modell är uppdelad i fyra faser – Map, Analyze, Execute och Review. Genom dessa fyra faser tar sig företagets från förutsättningar och utmaningar till konkreta actions och uppföljningsmodeller för simuleringsdriven design.

SolidEngineers teknikchef, Erik Skräddargård, har agerat handledare för David och Christofer under deras tid på SolidEngineer. Vi önskar David och Christofer all lycka framöver!

Kontakta gärna oss på SolidEngineer om ni vill veta mer om ramverket och hur man implementerar simuleringsdriven design på ett bra sätt.

 

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading