Tillbaka

Så ska Thomas revolutionerande idé göra haven tysta

Thomas Jemt i labbet med en prototyp

Det dånar i våra hav och valarna kan inte längre höra varandra

Tystnaden i haven är något som Thomas Jemt, grundare av Dolprop Industries vill hjälpa till att återställa. I haven hörs oljuden som fartygens propellrar genererar otroligt högt.  Vi talar om föroreningar men tänker nog oftast på föroreningar på land eller nedskräpning i våra sjöar och hav men det gäller även ljudföroreningar. Djuren störs av dånet, valarna lyssnar efter rop från andra valar på extrema avstånd, de hör inte längre varandra. En ytterligare aspekt när det gäller de stora havsdjuren, är att de inte naturligt är skygga för fartyg. De kommer nyfiket nära vilket resulterar i skador från propellerblad, djuren går antingen en plågsam död till mötes eller skadas svårt.

Det började vid bassängkanten

Det hela började för ca tio år sedan när familjen besökte en delfinshow. Det slutade med att Thomas satt som klistrad, show efter show. För varje gång satte sig han sig allt närmare bassängkanten, så nära att han kunde känna kraften av deras fenor. Kanske var det när instruktörerna fick nog och Thomas fick fortsätta tankarna på kraften hos delfinerna på annat håll. Fascinationen växte och Thomas kunde inte släppa tanken på delfinernas snabbhet i kombination med kraften de skapar – utan att det egentligen handlar om råstyrka eller en massa hästkrafter. Kunde de bidra till en ny typ av drivkraft för båtar och fartyg? Att en sådan idé också kan bidra till att minska utsläpp, bränsleåtgång och bidra till skonsammare sjöfart är isåfall en revolutionerande idé.

Vi träffar Thomas Jemt på kontoret i Spånga. Thomas, en lösningsorienterad uppfinnare med ett stort intresse och hjärta för vår miljö. I det här sammanhanget handlar det om att sänka ljudvolymen i haven, minska utsläpp och bränsleåtgång, skapa effektivare och säkrare sjöfart. Sjöfart, säkrare för både material, djur och människor.

Vad är på gång?

Dolprop Industries har fler aktuella projekt, bla the Ship version och Jemt Converter. The Ship version är arbetsnamnet på den stora fenan för containerfartyg, men modellen heter SH1 Ship på riktigt. På bilden ser vi Thomas bredvid en skalenlig modell,1:100, av ett containerfartyg Moeri (KCS) och baktill ser vi prototypen av delfinfenan. Detta är en modell som används för forskning världen över och denna modell byggdes på verkstaden under pandemin. Modellen används för att testköra fentekniken och modellen kommer upp i skalenlig hastighet för ett containerfartyg. I verkligheten är fenan ca 14 meter bred och fenan är byggd i ett utprovat flexibelt material.

Här ses prototypen de byggde under pandemin  och  Thomas Jemt, grundare Dolprop Industries AB

 

Hur snabbt kan en delfin egentligen simma?

Delfiner kan komma upp i farter om ca 30 knop (multiplicera 1,852 för km/h)– farter även den stora blåvalen kommer upp i. Rent tekniskt är det nog bara deras inbyggda orienteringssystem som sätter den begräsningen. Så tanken på att härma deras simteknik känns smart. Propellrar i olika material, olika stigningar, 3 bladigt, 4 bladigt ännu fler, eller duopropellrar. Teknikutvecklingen för propellrar är rejält och ordentligt utforskad samt beprövad – stora teknikframsteg är därför allt svårare när det gäller den klassiska propellern.

När det handlar om att försöka jämföra delfinens fena med en ”normal” fartygspropeller, så kan vi tala om verkningsgrader. För en fena ligger verkningsgraden på dryga 90% mot ca 70% för containerfartyg med klassiska propellerdrift, avsevärt mycket lägre, ca 30-50% ligger verkningsgraden på för klassiska små motorbåtar, ta inte denna informationen alltför vetenskapligt men den ger någon slags känsla för relationerna mellan de olika typerna. Här vinner naturen alltid när det handlar om effektivitet och påverkan på sin omgivning, decibel, CO2 och säkerhet, för att nämna några.

Konvertera båtmoter?

En annan aktuell produkt är Jemt Converter. Precis som namnet skvallrar om är det just en konverterare. Anpassad för att byta ut motorns propeller mot en fena, det går att göra även på större båtar. Mycket kortfattat, propellern ersätts av en Jemt Converter som skruvas fast och översätter den roterande rörelsen till en noga uträknad delfin-rörelse. Jemt Converter är inte bara en fena utan även en slags ländrygg med fena. Jemt Converter skapar en sinuskurva av den roterande rörelsen och efterliknar på så sätt en konstgjord delfins fena och ländrygg.

Den rätta rörelsen och den optimala synkningen har tagit tid att finna ut, det är en avancerad samverkan för att uppnå och efterlikna delfinernas snillrika rörelsemönster, effektivitet, dragkraft och anfallsvinklar. För att visa på dragkraft och formernas påverkan leker vi med en sked i vattenstrålen i köket. Oavsett om det handlar om vatten eller luft är krafterna och effekterna jämförbara. Havet och vinden är element med lika förutsättningar och Thomas praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper som pilot är guld värt i detta arbete, det går att glidflyga även i havet.

Relationen mellan Dolprop Industries & SOLIDWORKS

SOLIDWORKS cadprogram känner Thomas sedan 10 år men trots grundkursen och en del jobb i programmet lämnar han designarbetet till andra. –”Jag ”claddar” hellre än caddar”, säger Thomas med ett skratt. Thomas står för skissandet och Nick Lagopoulos, Head of R&D arbetar med att ta skisserna till ritbordet i SOLIDWORKS. Nick har en PhD i Biometric Propulsion.

Nick Lagopoulus, Head of R&D på kontoret i Spånga

Det Nick uppskattar mycket med SOLIDWORKS är animeringarna, de är verkligen till stor hjälp för oss, berättar han.  Han säger vidare att, animeringsfunktionen gör att vi kan studera de rörliga delarna i en motor eller del av en konstruktion. Enkla att skapa och de underlättar för oss, vi kan uppskatta om vi ligger rätt i konstruktionen. Vi ser begränsningarna och kan upptäcka eventuella felaktigheter. Med stöd av programmet får vi en ytterligare säkerhet tidigt i vårt designarbete. Vi har inte simulerat i SOLIDWORKS ännu, berättar Nick. Inom kort kommer designavdelningen att utökas med ytterligare personer, vilket kommer ge oss än mer möjligheter. Så Simulation, eller XFlow är kanske nästa naturliga steg för oss när det gäller mjukvara från Dassault Systèmes, då det handlar om många olika dimensioner som exempelvis skrov, vatten, krafter och strömmar.

Framtiden ser ljus ut, både för Dolprop och vår miljö

Dolprop Industries har inlett samarbeten med stora internationella transportföretag för att undersöka möjligheterna att på sikt ersätta propellrar med fenor. Då även fartyg inom en nära framtid kommer handla med utsläppsrätter, kommer detta att innebära en ökning av den totala kostnaden för bränsle med 25-30%. Det ger ett starkt incitament för dessa transportjättar att förändra sitt bränslebehov.  Stora besparingar, inte bara ur ett miljöperspektiv, med tanke på att fartygen på våra världshav årligen tankar för ca 2500 miljarder kr.

Så tillbaka till tiden när Thomas med hjälp av ett bildäck gjorde sin första enkla, helt manuella prototyp och upplevde kraften som genereras av miljontals år av evolution – i den jämförelsen vinner alltid naturen. Vi på SolidEngineer är glada att få vara en samarbetspartner till Dolprop Industries AB och följer med stort intresse och nyfikenhet deras arbete. Vi hoppas att Thomas & Co fortsätter denna revolution för sjötransporten och även fritidsbåtsmarknaden. Att de åtnjuter ett stort internationellt intresse är lätt att förstå, universitet, forskargrupper, organisationer och näringsliv är alla hoppfulla, intresserade av samarbete och ser med förhoppning framtiden an. Vi är alla hoppfulla och ser fram emot att uppleva hur deras konstgjorda delfinfena skapar harmoni under vattenytan – igen. För allas bästa ser vi gärna denna revolution ta fart ordentligt inom sjöfart och för våra världshav – och återställer tystnaden där.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg, Marknad
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading