Kundcase - fd Haloila numera Octopus

Spare parts Publisher utvecklades av SolidEngineer tillsammans med det finska företaget CT Oy. En av CTs kunder i Finland är Octopus, tidigare Haloila. De berättar om sina erfarenheter av produkten PUBLISHER och hur de kom fram till att det var den bästa lösningen. Läs om deras erfarenheter och tankar kring PUBLISHER här.

Effektivisering av deras försäljning och leverans

Fd Oy Haloila numera Octopus berättar hur de effektiviserat sin komplexa försäljnings- och leveransprocess genom digitala lösningar och med stöd av webbplattformen PUBLISHER. Komplexiteten i deras processer beror på att varje kund har en unik uppsättning för förpackning, alla kunder ser olika ut ochså även deras behov, därför blir också leverans och installation olika. Octopus fick följande effekter av deras arbete med att automatisera vissa delar;

  • effektivisera försäljnings- och leveransprocesser avsevärt och på samma gång minska deras
    behovet av manuell datahantering
  •  snabbt få fram komplex dokumentation (unika maskinspecifika handböcker tex) som dessutom i samma veva de skapas blir tillgängliga för kunder och servicepersonal via webben
  • säkerställa att alla intressenter får säker åtkomst till rätt versioner av dokument, genom att distribuera dem över webben

Varje förpackningsmaskin som Octopus säljer, levererar och installerar är kundunik och så även allt från användarmanualer och underhållsdokumentation till maskinprogrammeringsinstruktioner, vilket bidrar till deras komplexa processer. Att leverera och intallera  på utsatt tid förutsätter tillgång på fullständig och komplett dokumentation. Avsaknad av dokumentation leder lätt till förseningar! Därför är det av yttersta vikt att all data hanteras på ett konsekvent sätt genom hela tillverknings- och leveransprocessen. Det gör att en effektiv och säker automatisering av processerna snabbt betalar sig.

Haloila eller Octopus ingår i Signode

<p style=”text-align: left;” class=”preamble”>De finska bolaget är en ledande tillverkare av hel- och halvautomatiska  stäckfilmnings machiner för pallemballage. Deras mål är att verkligen förstå  kundernas behov och erbjuda den bästa lösningen inom förpackningsteknologin och dessutom hjälpa till med innovativa lösningar för underhåll och utveckling av befintliga maskiner. Deras kunder finns inom alla typer av branscher.</p>
<span>Signode grundades I USA 1913 och etablerades i Skandinavien 1951.Signode</span><span> har idag en marknadsledande position med tyngdpunkt på helautomatiska lösningar inom bandning, sträckfilmning och märkning av gods. Några av deras varumärken är Strapex, Mima Films, Angelboard, H.Bohl och Octopus.</span>

Utmaningarna - löses genom integrering

Dokumentation

En av utmaningarna de hade var sammansätttningen av  dokumentationen, som kan bestå av tusentals sidor med bla bruksanvisningar och manualer, som är unika för varje maskin eller linje. Dokumentationen lagras huvudsakligen i deras (Navision) ERP-system.

Att dela och distribuera

Den andra utmaningen är att dela och distribuera relevant dokumentation till kunder samt kunna kontrollera åtkomst. För att ytterligare göra det knepigt har de en mängd olika samarbetspartners, inte bara kunder utan en mängd levrantörer samt interna intressenter som behöver tillgång till data.

Genom deras olika och integrerade  affärssystem med bla SOLIDWORKS och PUBLISHER har de löst sina främsta utmaningar.  PUBLISHER är integrerad med deras ERP-system, så i samband med leverans kan all relevant information, dokumentation och manualer,  hämtas direkt i webbplattformen som de valt att kalla “OCTOData”. På plattformen har både kunder och samarbetspartners tillgång till samma korrekta data – samtidigt!

OCTOData

I portalen eller plattformen som de valt att kalla OCTOData förvaras all data till VARJE levererad maskin. OCTOData möjliggör och snabbar upp deras PDM genom hela produktlivscykeln.

Sammanfattningsvis har de med PUBLISHER lyckats slimma sin eftermarknads- och leveransprocess väsentligt. Lösningen med att kunna generera dokumentation ( manualer etc) på ett ögonblick och göra dem tillgängliga till berörda parter. Innan de hade detta verktyg så bestod det av tidskrävande och manuellt arbete att få fram relevant dokumnation och inforamtion.

  • snabbt och enkelt att få fram relevant data
  • alla har samtidig tillgång till rätt version av information

Nästa steg

De har planer att, som nästa naturliga steg, integrera Spare Parts Sales till webbplattformen. Den finns som en färdig modul i PUBLISHER. Det kan ni läsa om i Proventias kundcase…. de använder för närvarande CTs PUBLISHER-plattformen som reservdelsbutik på nätet.
Läs om Proventia