bjorn_lindwall_x

Björn Lindwall
Verkställande Direktör
Skicka e-post

Björn Lindwall är examinerad civilingenjör inom maskinteknik från KTH. Han har under 30 år varit verksam med att realisera IT-projekt för produktutveckling i Sverige, USA samt Storbritannien.

Björn har vuxit upp i en internationell miljö med boende i flera europeiska länder under sin uppväxt. Han påbörjade sin yrkeskarriär på ComputerVision 1986 där han var försäljningschef. Mellan 1993 och 1995 var han Business Manager för SDRCs verksamhet i Danmark, Norge och Finland. SolidEngineer grundades 1996.

Han har de senaste åren framförallt utvecklat SolidEngineers organisation i Sverige. Vid sidan av detta ägnas mycket energi av verksamhetsutveckling i form av coachning åt ledningsgrupper och chefer i svenska företag.

Han brinner för frågor som berör svenska företags konkurrenskraft i en global miljö. Baserat på detta intresse drivs en allians ”Global Innovation” som är en samarbetsorganisation för erfarenhetsutbyte som involverar 3 utvecklingsländer och 4 industriländer.

Mikael Forsberg
Säljchef Norra och Östra Sverige
Skicka e-post

Mikael Forsberg är utbildad gymnasieingenjör i El- och teleteknik. Ett gediget intresse för datorer och hårdvaror gjorde att han tog klivet in i IT-branschen på 80-talet. Där var han entreprenör och sålde datorer till företag och återförsäljare i hela Sverige. Han levererade CAD-system i första hand till arkitektkontor och även till inredningsarkitekter under en period.

Mikael har efter IT-boomen stannat kvar i IT-branschen och hjälpt IT-företag att bilda kedjor och sammanslutningar för bättre lönsamhet. Han har också varit med och utvecklat partnerprogram till större företag, bl.a. Cisco.

Han har alltid haft sin fokus på nöjda kunder och samarbete med kunder har högsta prioritet i alla dess former för Mikael. Det återspeglar sig i arbetet hos SolidEngineer.

Han är engagerad i föreningslivet och skriver deckare på sin fritid. Hans tredje deckare kom ut i september 2014 och just nu slutför han den fjärde.

mie_sorqvist_xMie Sörqvist
Technical Manager
Skicka e-post

Mie Sörqvist är examinerad Designingenjör från Högskolan i Skövde. Studierna avslutades 1998 och hon började sitt yrkesliv som mekanikkonsult hos Emanon och gick senare vidare till Sigma Design & Development där SolidWorks och Rapid Prototyping (friformsframställning) var två viktiga beståndsdelar i både stora och små projekt.

Ända sedan starten på SolidEngineer år 2000 har hon haft fokus på PDM/PLM-teknik vid sidan av chefsarbetet.

Mie strävar efter en hög grad av självständighet bland spelarna i sin grupp. Den tekniska kompetensnivån ska alltid drivas mot att tillhöra den bästa på marknaden.

Jonas Hansell
Säljchef Västra & Södra Sverige
Skicka e-post

Jonas Hansell ägnade sig i flera år åt rörkonstruktioner och tryckfallsberäkningar. Detta övergick i projektledning och Jonas blev sedermera platschef på P. O. Persson Ing. byrå inom bl.a. industriell rörkonstruktion. Under denna tid läste Jonas parallellt till Marknadsekonom vid IHM i 2 år.

Han inledde sin karriär på SolidEngineer 2001 och arbetade som försäljningsingenjör till våren 2008. Därefter arbetade Jonas med försäljning och inköpsprocesser inom Industriell Drift- och Underhåll på Maintpartner AB.

2010 kom han tillbaka till SolidEngineer och då som försäljningschef för Sydvästra Sverige. Jonas arbetar även ideellt som Mentor i ALMIs program och är även aktiv i Styrelseakademin.

johanna

Johanna van Doorn
Marknadsansvarig
Skicka e-post

Johanna van Doorn har en examen i Virtual Reality från Nackademin år 2002. Hon började sin yrkesbana som retuschartist på produktionsbolaget Bsmart.

Därefter valde hon att utveckla sig inom marknadsföring och gick vidare till Strömma Turism och Sjöfart där hon arbetade med destinationsmarknadsföring. Detta spår fortsatte hon även när hon blev marknadschef på hotellgruppen Sjönära Möten 2007.

Johanna arbetar som marknadsansvarig på SolidEngineer sedan maj 2011. Hennes vision är att med moderna verktyg driva en aktiv marknadsföring som tillför värde – både för kunderna och bolaget.

angelika-img_3109Angelika Westermark
Ekonomichef
Skicka e-post

Angelika Westermark är utbildad civilekonom från Stockholms universitet. Studierna varvades med diverse ekonomiuppdrag, både som anställd och i eget företag. Efter universitetet arbetade Angelika som redovisningsansvarig inom finansbranschen. Hon var under flera år verksam i ett bolag som utvecklar mjukvara för global automatiserad fondhandel. Hon var med och byggde upp och utvecklade ekonomifunktion inom bolaget men jobbade även mycket med personalfrågor.

Därefter arbetade Angelika som HR-ansvarig inom Klart Skepp-koncernen, ett uppdrag som bland annat innebar utveckling av personaladministration och övergripande HR-frågor. Parallellt med HR-arbetet var hon även redovisningsansvarig för två av koncernens bolag.

Angelika är en hängiven redovisningsekonom med fokus på utveckling inom företagsekonomi. Hon arbetar som ekonomichef på SolidEngineer sedan hösten 2016.

SolidEngineers organisation bygger på att individen tar ett stort ansvar för sina uppgifter samtidigt som en kvalitetssäkring sker av de arbeten vi levererar. Ledningsgruppen drivs av affärsplanen som är ett resultat av önskemål om tillväxt, kundfeedback samt erfarenheter från föregående verksamhetsår.