SolidEngineer levererar tjänster och systemlösningar inom CAD, CAM, CAE samt PLM för att skapa och hantera produktinformation i företag. Vi hjälper våra kunder med att förbättra innovationsförmågan i en global miljö och därigenom framställa konkurrenskraftiga produkter. Under 2015 utökades erbjudandet med den unika 3D printern Mark One.
SolidEngineer driver managementkonsulting, processutveckling samt applikationsnära tjänster för teknikföretag och hjälper därigenom små och medelstora svenska företag med att frigöra både synliga och dolda möjligheter i en organisation.
Verksamheten etablerades 1996 och sysselsätter idag 35 anställda. Huvudkontoret finns i Täby och lokalkontor i Göteborg, Karlstad, Helsingborg, Huskvarna, Västerås samt Sundsvall.
SolidEngineer har mer än 1400 kunder i Sverige. Våra kunder finns bl.a. inom industrisegmenten maskinindustri, medicinsk industri, telecom, fordonsindustri och konsumentprodukter.

Mission
Vår uppgift är att inspirera våra kunder till ett nytänkande inom produktutveckling och affärsutveckling vilket gemensamt leder till ökad konkurrenskraft och därmed även ökad lönsamhet.

Vision
SolidEngineer strävar efter ett långsiktigt partnerskap med våra kunder där SolidEngineer är en strategisk partner och tillför med hög spetskompetens inom produktutvecklingens olika områden. SolidEngineer blir det självklara valet av partner för företag som arbetar med produktutveckling.

Affärsidé
SolidEngineer vänder sig i första hand till svenska små- och medelstora industriföretag som bedriver produktutveckling. Vi har med våra produkter och tjänster en roll i att hjälpa våra kunder bedriva en konkurrenskraftig produktutveckling. Genom att etablera effektivare affärsprocesser som utnyttjar möjligheterna med tekniken vi tillhandahåller hjälper vi våra kunder stärka sin globala konkurrenskraft på ett effektivt sätt. Vårt teknikerbjudande bygger på marknadens starkaste produkterbjudande i form av SOLIDWORKS produktsuite.

Företagskultur & Värderingar
Företagskulturen är något vi ständigt arbetar med på SolidEngineer. Vi ser det som en tillgång både externt och internt. Med våra värderingar vill vi överträffa våra kunders förväntan, bidra i form av en stark inspiratör, ge löften vi kan stå för samt ta ansvar för att våra kunders möjligheter blir förverkligade i en växande och global värld. Med SolidEngineer som partner vill vi att våra kunderna ska känna sig trygga och inspirerade.