I våra öppna affärsutbildningar har vi deltagare från många olika företag. Våra utbildningar har fokus på ekonomi, teknik, strategisk affärsplanering och marknadsföring.

Nedan finner ni vår utbud av öppna kurser:

Value Selling - få bättre betalt

Har du produkter/tjänster som ger dina kunder bra totalekonomi och lönsamhet och ändå vill dina kunder bara prata pris?

Då är den här utbildningen intressant för dig!

Vi visar hur man kommer bort från prisfokuseringen och istället säljer på lönsamhet.

Upplägg
• En dags utbildning.
• Filosofin och teorin som bygger upp konceptet ”Få bättre betalt” varvas med tillämpningar och exempel.

Målgrupp
Vänder sig till befattningshavare i företagets ledningsgrupp, sälj-/ och marknadsorganisation.

Resultat
Seminariet ger svar på bl.a. följande frågeställningar:
• Betydelsen av hur man definierar sin produkt/tjänst samt vikten av tydlig positionering.
• Hur samarbetar man med kunden för att sälja på lönsamhet istället för på pris och hur påverkas säljprocessen?
• Hur kalkylerar man kundnyttan och hur prissätter man?
• Hur får man fram nödvändigt kalkylunderlag?
• Vilka utvecklingssteg som krävs för att säljorganisationen ska kunna sälja på lönsamhet istället för på pris.

Dessutom intressanta diskussioner med exempel från de olika deltagande företagen

Kontakta SolidEngineer för fler kommande kurser.

Ekonomi för ingenjörer

Ingenjörer har lätt att lära sig ekonomi. Räkna kan man redan och med lite ekonomiska begrepp och kalkylmodeller kan man utföra vardagskalkyler, se ekonomiska konsekvenser och fatta bättre beslut. Det gäller att finna rätt balans mellan teknisk lösning och ekonomisk nytta. Det kan vara i produktutveckling, produktion, m.m.

Upplägg
• 2 dagar.
• I programmet varvas teori med tillämpningar i olika case samt diskussioner.
• Vårt program Projektkalkylering passar som påbyggnadsutbildning för projektdeltagare.
• Kalkylverktyget CalcEnter för de vanligaste ekonomiska kalkylerna ingår i programmet.

Målgrupp
Programmet vänder sig till en bred målgrupp tekniker/ingenjörer som har behov av både generella kunskaper i ekonomi och praktiska verktyg för att kunna agera med större ekonomisk medvetenhet i det dagliga arbetet.

Resultat
• Övergripande resultat är att göra ekonomiska kalkyler till en naturlig del av arbetet.
• Ekonomisk begreppsapparat som underlättar deltagande i ekonomiska diskussioner.
• Kompetens och att komma igång med användning av kalkylverktyg för att kunna bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ för bättre ekonomisk styrning och lägre risk.
• Förståelse för hur olika åtgärder påverkar företagets lönsamhet.

Kontakta SolidEngineer för fler kommande kurser.

Marknadsplanering

Ditt företags framgång är i hög grad beroende av hur väl du lyckas på marknaden. Kompetens i marknadsföring och marknadsplanering hjälper dig att bättre tillvarata mer eller mindre synliga marknadsmöjligheter.

Programmet som är baserat på vår bok Marknadsplanen, Libers förlag, ger denna kompetens.

Upplägg
2 dagars utbildning där marknadsföring varvas med tillämpad marknadsplanering.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till Personal på marknadsavdelningen, Säljpersonal, Produktchefer med sälj- och resultatansvar samt annan personal med kundkontakter.

Resultat
Kompetens att lägga upp företagets marknadsplanering samt göra kvalificerade marknadsbedömningar.
• Kompetens att definiera och segmentera marknaden samt identifiera framgångsfaktorer för olika målgrupper.
• Förståelse för positionering av företaget på marknaden och att utforma marknadsstrategier.
• Kompetens att lägga upp företagets säljmodell med säljorganisation, promotion och prissättning.
• Många nya idéer från de intressanta diskussioner som kommer upp med exempel från deltagande företag.

Nästa kurstillfälle

Kontakta SolidEngineer för kommande kurser.

Projektkalkylering

• Allt större del av företags verksamhet bedrivs i projektform.
• Projektkalkylen är viktig för att avgöra vilka projekt som är värda att genomföra.
• Vid genomförandet fungerar projektkalkylen som ekonomiskt styrinstrument.
• Utbildningen är baserad på vår bok Projektkalkylen (Libers förlag).

Upplägg
• Endagars kurs.
• Teori varvas med tillämpningar i ett kalkylverktyg, CalcEnter, som ingår.

Målgrupp
• Projektledare och andra medlemmar i projektgrupper.
• Programmet kräver förkunskaper motsvarande vårt utbildningsprogram Ekonomi för Ingenjörer.

Resultat
• Förståelse för projektkalkylens roll och framtagning.
• Kompetens att skapa en lämplig projektkalkylmodell för aktuellt projekt.
• Kompetens att utföra kalkylen och tolka resultaten.
• Kompetens att utforma kalkylen till ett beslutsunderlag och skapa projektbudget för att styra projektet.

Nästa kurstillfälle

Kontakta SolidEngineer för kommande kurser.

Intresserad av öppna utbildningar?
Vänligen kontakta oss för mer info och bokning på info@solide.se alternativt telefon 08-544 730 20