Simuleringsdriven design- ett ramverk för implementering!

Vi vill tacka David Jonsson och Christofer Funke för en mycket intressant presentation om ”Ett ramverk för implementering av simuleringsdriven design”. En del i det exjobb David och Christofer nu slutfört. David och Christofer studerar på KTH och har under våren gjort sitt exjobb på SolidEngineer. Uppgiften var att ta fram en modell för hur företag kan lyckas implementera simuleringsdriven design. I frågeställningen ingick vilka fallgropar som finns och vilka som är framgångsfaktorerna. Bakgrunden till att de valde att fördjupa sig i just den frågan är potentialen som finns i att arbeta simuleringsdrivet, samtidigt de traditionella arbetssätt som till viss del motverkar att nyttja detta fördelaktiga arbetssätt. Resultatet blev ett ramverk som tydliggör vika förutsättningar som finns för företaget att implementera simuleringsdriven design. Men även vad som kännetecknar företag som lyckats implementera simuleringsdriven design på ett effektivt sätt. Med ramverket ges en tydlig bild av vilka steg ett företag bör ta vid implementering. David och […]

Read more

SolidEngineer visar upp nya Metal X

Markforged Metal X visas upp på mässa hos Scania För första gången i Sverige visar nu SolidEngineer upp nya Metal X inför en intresserad publik. Metal X befinner sig till vardags på SolidEngineers kontor i Täby. Det som bidrar till intresset kring Metal X är att den ger möjlighet att producera metallparter till en helt annan kostnad än vad traditionella metoder gör. Dessutom har den du 3D printerns förmåga att skapa former och komplexa konstruktioner som svarvar och fräsar bara kan drömma om. Hör av dig till oss om du är intresserad av att komma och få en privat visning. Vårt showroom är öppet!

Read more

SolidEngineer föreläser på Veckans Affärers VD nätverk

Idag har Pernilla Ahlberg som driver affärsområdet InnovationLab på SolidEngineer föreläst om Öppen Innovation för Veckans Affärers VD-nätverk. Öppen innovation är ett område som vi kommer att se mer av framöver och i föreläsningen berättade Pernilla om att trenderna för att driva ett innovativt företag ligger i linje med det påståendet. Öppen Innovation bygger på tankesättet att alla de smartaste människorna inte finns inom den egna organisationen utan att de som lyckas ta tillvara på både externa och interna idéer på bästa sätt är de som kommer att lyckas med morgondagens innovation. Pernilla menar också att man kan se öppen innovation som en hävstång för att konkurrera och ett sätt för att kunna ta sig an komplexa utmaningar tillsammans med flera aktörer. Är du också nyfiken på att höra trenderna inom organisationsstruktur, ledarskap och kultur för att skapa rätt mindset för att integrera öppen innovation i er innovationsprocess? ”De som lyckas med morgondagens innovation kommer […]

Read more

Andning på ny nivå med Annelie Pompe

På SolidEngineer driver vi ett hälsoprogram för att utveckla medarbetarnas såväl fysiska som mentala hälsa. På detta tema hade vi glädjen att välkomna världsrekordhållaren i fridyk – Annelie Pompe till kontoret. Anneli tog med oss på en djupdykning (ja, vi hade Göteborgare på plats) i andning och hur vi kan påverka vår andning för att nå olika sinnesstämningar. Vi fick lära oss att lungor får att stretcha och att aporna i hjärnan ställer till det mer än man tror. Ett stort tack till Annelie för den inspiration och energi du spred på kontoret. Vi blev mycket inspirerade av dina äventyr och hoppas att vi kan inspirera vidare till våra kunder och partners! Inspiration to Success! Ps. För dig som är nyfiken på Annelie Pompe kommer du kunna se denna vinnarskalle tävla i Mästarnas Mästare i höst 🙂

Read more

SolidEngineer inviger ny videoteknik

I fredags gick invigningen av SolidEngineers nya videomötesteknik av stapeln. Den nya videotekniken innebär att vi nu kan erbjuda mer levande och interaktiva möten, demos och kurser till våra kunder och partners. De som var anslutna till mötet på distans upplevde mötet som mycket positivt och kände sig delaktiga i mötet på ett helt ny nivå. Den utvecklade videomötestekniken är strategiskt viktigt steg för SolidEngineer. ”- Vi strävar efter att inspirera våra kunder till att ligga i teknikens framkant och dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder, så detta är ett sätt för oss att leva som vi lär och inspirera till att våga testa nya vägar,” säger Johanna van Doorn, Marknadschef på SolidEngineer.  

Read more