Konsulttjänster för implementation och effektivisering av PDM/PLM-miljöer

Vi stödjer våra kunder vid installationer, migreringar och utveckling av befintliga och nya PDM/PLM miljöer. Vi använder beprövade metoder och har lång och bred erfarenhet av denna typ av projekt.

Kontakta oss‍!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Målet är ett lättskött PDM system som samtidigt blir kraftfullt för verksamheten

SolidEngineers kompetenskonsulter har till uppgift att stödja våra kunder vid både nyinstallationer och utveckling av befintliga PDM/PLM miljöer. En lyckad PDM-implementation föregås ofta av en bra diskussion om en verksamhets- och arbetsprocess. Denna diskussion underlättas med erfarenhet och insikt om vilka utmaningar organisationen står inför. Vårt PDM/PLM-konsulting team hjälper dig ställa de rätta frågorna och coachar dig fram mot fungerande lösningar. Lösningarna kommer leva många år vilket ställer krav på att det blir rätt från start. Därför tror vi på att börja enkelt och gradvis implementera en PDM-miljö men med en tydlig långsiktig vision. Vi hjälper dig lägga upp en effektiv strategi när du står inför en migreringssituation, integration till affärssystemet, automationsprocesser mellan utveckling och produktion m.m. Vi använder oss av beprövade och effektiva metoder med lean- och agilt tänkande när vi driver ett projekt framåt. Vi strävar mot system som blir enkla att administrera samtidigt som de blir kraftfulla för verksamheten.

"Vi vet vad som krävs för att implementera PDM framgångsrikt "

- Mie, Certifierad SOLIDWORKS Expert
Boka ett möte med oss

"Vi hjälper dig inför ett nytt projekt eller med att utveckla en redan befintlig installation"

- Fredrik, Certifierad SOLIDWORKS Expert
Boka ett möte med oss

Exempel på tjänster för effektiva PDM/PLM-miljöer

Vad vi kan hjälpa till med:

 • Diskussionspartner när du står inför ett PDM beslut
 • Driva diskussionen framåt genom att ställa rätt frågor
 • Konsekvensanalyser vid förändring i din PDM-miljö
 • Automatisera manuella standardrutiner genom PDM
 • Bedömning av utnyttjande av historiskt material
 • Säkerställa konsekvenserna i produktdatahantering
 • Drift av effektiva implementationsprojekt

Varför välja SolidEngineer?

 • Erfarenhet från många olika företag i olika branscher
 • Certifierade konsulter
 • Konsulter med mångårig erfarenhet
 • Specialister på CAX
 • Beprövade och effektiva metoder och verktyg
 • Vi arbetar agilt och med gradvisa implementeringar för bästa resultat
 • En leverantör ger kortare startsträcka

Hantera produktinformationen rätt!

Hur kommer det sig att det är så svårt det där med hanteringen av produktinformation kopplat till CAD? Ett möte på en parkbänk leder till en oväntad diskussion med insikter om produktdatahantering!
Se video

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Du är också välkommen att ringa på 08-544 730 20