CAMWorks är en av marknadens bäst integrerade modellerings- och beredningssystem som ger användaren tillgång till en innovativ och modern systemlösning där 3D modellernas egenskaper avläses i beredningen.

CAMWorks är en helintegrerad applikation i SOLIDWORKS vilket i praktiken innebär att all funktionalitet finns tillgänglig i SOLIDWORKS precis som övriga SOLIDWORKS kommandon. Detta betyder att du aldrig behöver lämna SOLIDWORKS gränssnitt för att generera NC-kod. CAMWorks använder samma geometriformat för att skapa verktygsbanor vilket säkerställer att 3Dmodellen du arbetar med är samma som du konstruerat i. CAMWorks är helintegrerat i SOLIDWORKS och innehar s.k. GoldPartner status inom CAM området hos SOLIDWORKS. Den tidskrävande hanteringen med att skicka modeller i olika format och  hålla dessa uppdaterade vid olika konstruktionsändringar slipper man därför helt.

CAMWorks tillhör nästa generations CAM system med funktioner som t.ex. automatisk avkänning av modellens olika beståndsdelar, operationsplanering och kunskapsbaserad databas. Den automatiska avkänningsfunktionen innebär att CAMWorks känner av vad som ska borras såsom t.ex. ett hål eller vad som ska fräsas som en ficka. Systemet känner även av lutande ytor.

CAMWorks har uppnått en ledarposition inom automatisk och interaktiv s.k. Feature Recognition (AFR och IFR) vilket innebär att systemet med lätthet kan fånga upp geometriska egenskaper från konstruktionen. Tack vare den helintegrerade miljön inne i SOLIDWORKS kan konstruktionsförändringar uppdatera beredningen automatiskt vilket spar tid för användaren. Även kvalitet och säkerhet påverkas då modellen alltid uppdateras.
CAMWorks har ett flertal moduler som möjliggör en anpassad miljö för olika arbetsuppgifter:
2½ axlig fräsning
3 axlig fräsning
Fleraxlig fräsning (simultan 4/5 axligt)
2 och 4 axlig svarvning
Fräsning-Svarvning
Trådgnistning
Sänkgnistning

DFM – DFM Pro
DFM Pro ger dig möjlighet att simulera producerbarheten redan i konstruktionsfasen. Genom att din produktionstekniker matar in de begränsningar som finns inom produktion t.ex.  bearbetningsteknik, minimala radier i fickor, typer av hål  m.m. så kan konstruktören undvika att välja geometriska lösningar som skapar problem inom produktion.

DNC – Kommunikation

CIMCO NC Editor
CIMCO Edit är marknadens mest populära NC-editor. Med över 80.000 installerade licenser runtom i världen har den blivit något av en standard idag.

Funktioner i Cimco NC Editor:

  • NC Editor hanterar enkelt dina allra största CNC program med datorns minne som enda begränsning.
  • Du får NC funktioner som omnumrering, teckenhantering, matningsjustering, söka o ersätta med mera.
  • En inbyggd funktion som jämför filer presenterar snabbt skillnaderna mellan två olika NC-program.
  • Utmärkt OpenGL baserad backplot gör att du kan simulera/granska dina befintliga NC-program.
  • I CAMWorks kan du välja CIMCO Edit som standardeditor, så öppnas den automatiskt när du skapar NC-kod, och du är klar att sända till maskin.
  • Cimco NC Editor omfattar även en pålitlig, konfigurerbar RS232 kommunikation, och du kan som tillval addera simultan-kommunikation med stöd för upp till 6 NC-maskiner.

Du hittar mer information om detta på www.cimco-software.com.

ElectrodeWorks
ElectrodeWorks guidar dig genom konstruktions-, och tillverkningsprocessen för EDM-elektroder (teknik inom sänkgnistning). Användargränssnittet är enkelt att använda. Ritningar och excel-rapporter för tillverkningen och EDM processen lagras och skapas automatiskt.

CAMWorks introducerar Tolerance Based Machining
Tolerance Based Machining är en nyhet i CAMWorks som kommer att ytterligare förenkla och automatisera många tidskrävande manuella moment. Det beskrivs som en kombination av följande tre teknologier:

  • Automatisk inläsning av toleranser från dimensioner i SOLIDWORKS eller CW modeller för att uppnå önskat resultat i bearbetningen.
  • Automatisk justering av t.ex pockets och bosses så de anges som dimensioner när asymmetriska toleranser anges på 3D-modellen.
  • Användningen av färg för att beteckna funktioner med olika toleranser. Till exempel kan en modell ha två liknande hål som kräver olika bearbetningsprocesser på grund av toleransgränser. Med Toleranced Based Machining kommer dessa två hål att skuggas i olika färger.

Nytt from SOLIDWORKS 2018 är att SOLIDWORKS Cam ingår och som hanterar funktionalitet upp tom 2,5 axlar,  funktionaliteten bygger på CAMWorks. SOLIDWORKS Cam Professional är en modul som erbjuds för de som kräver ytterligare axlar, även denna funktionalitet bygger på CAMworks.