SOLIDWORKS PDM Professional hjälper ditt företag att hantera och dela med sig av produktdata effektivare så att bättre produkter skapas snabbare. SOLIDWORKS PDM kan tas i drift på en bråkdel av tiden jämfört med andra PDM-system.PDM - Enterprise

PDM Professional ger dig möjlighet att hantera dokument, processer, metadata, projekt, användarrättigheter, integration mot affärssystemet m.m. och allt detta i en global företagsmiljö utspridd på flera geografiska orter. Integrera dina kunder och underleverantörer i din verksamhet så ökar du kvaliteten på din kommunikation och kortar ledtiderna.

Tillåt verksamheten att arbeta i samma system och vara effektiv trots att ni är utspridda på flera orter. De flexibla och anpassningsbara arbetsflödesfunktionerna ger organisationen möjlighet att automatisera och kontrollera produktutvecklingsprocesser. Med SOLIDWORKS PDM professional kan du dramatiskt minska tiden du använder till att söka efter dokument, detaljer, sammanställningar eller ritningar. Få bättre kontroll på dokumenten, omfördela tiden till innovationer och utveckling av dina produkter.

SOLIDWORKS PDM är helt integrerad i Windows utforskaren vilket gör att steget är lätt för den vana windowsanvändaren.

Se mer om PDM professional i detta webinar:

Läs även om: SOLIDWORKS PDM Cloud™

PDM QUICKSTART
Vi erbjuder ett uppstartspaket för er som snabbt vill komma igång med er PDM. Efter en genomgången Quickstart ska ni kunna använda PDM i ert dagliga arbete. Utöver den utbildning som ingår i Quickstartpaketen erbjuder vi fördjupad utbildning till både användare och administratörer.

Ladda ner matris över de olika Quickstartpaketen>

  PDM Standard
Quickstart
PDM Professional
Quickstart
Installation SQL standard

Installation SQL Express

Installation av serverkomponenter

Installation klienter

1-5 st

1-20 st

Koppla PDM mot befintlig ritram

Konfigurera revisionsserie

Konfigurera nummersnurra

Konfigurera automatisk generering av pdfer

Skapa användare

Justera arbetsflöde

1 st

2-3 st

Kort genomgång för användare

Backup-rutiner