SOLIDWORKS Plastics
För dig som designar plastdetaljer har de tillgängliga simuleringsverktygen på marknaden ofta både varit svåranvända och dyra. Med SOLIDWORKS ursprungliga ledstjärna om  ”ease of use” och ”affordable” inom mjukvaruanvändning så blir detta ett välkomnat steg inom branschen.plastics-small

SOLIDWORKS Plastics är en  enkel lösning för dig som vill simulera formsprutningsförlopp av plastdelar och verktyg för injektion. Plastics simulerar hur den smälta plasten strömmar ut under formsprutningsprocessen samtidigt som du kan se hur tillverkningsrelaterade defekter eventuellt uppstår. Detta ger dig möjlighet att utvärdera  producerbarhet samtidigt som du bygger upp din design. Du spar kostsamma ändringar sent i utvecklingsprocessen, förbättrar kvaliteten och förkortar tiden till marknaden. Du har möjlighet att optimera för form, passform och funktion m.m.  Plastics innehåller även en ”Advisor” som hjälper dig vid felsökning och ger dig praktiska ändringsråd. För dig som arbetar mer med verktygsframtagningen finns funktioner för att analysera enkla-, flerkärniga och grupp layouter, injektionskanaler, löpare, och ventiler. Du kan även uppskatta cykeltiden och injektionsvolymens storlek så att du i slutändan kan optimera konstruktionens matningssystem och därmed undvika kostsamma omarbetningar. Det innehåller tusentals kommersiella plastmaterial och analyser av smältlinjer, sjunkmärken, familjelayouter och balansering av fördelningskanaler.

Ta en första titt på SOLIDWORKS Plastics!

Webinar – SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics Professional & Premium
SOLIDWORKS Plastics Professional & Premium erbjuder ytterligare funktioner utöver de som ingår i SOLIDWORKS Plastics Standard, bl.a. möjligheten att simulera konstruktionens (SOLIDWORKS-partens) deformation i endera riktningen eller globalt inom konstruktionen. Med deformation menas de buktigheter som kan uppstå i samband med plasttillverkningens fyllnads-, packnings- samt avkylningsprocess. Dessa fenomen uppstår p.g.a. att spänningar byggs in i materialet under processen. Man vill simulera detta bl.a. på grund av de s.k. Inmould begränsningar som finns, efter utstötningen eller för en kvantitativ utvärdering av de krympmärken som uppstår i samband med gjutprocessen. simpoe_283x232SOLIDWORKS Plastics Premium erbjuder också andra toppmoderna funktioner, som t.ex. möjligheten att exportera den s.k. motverkande-deformerade geometrin, i syfte att optimera arbetet med formverktyget. Detta brukar med ett gemensamt namn kallas för ”Warpage-analysis”, ibland förkortat WARP.

Se den fullständiga produktmatrisen för vad som ingår i respektive paketering av SOLIDWORKS Plastics »