SOLIDWORKS Simulation hjälper konstruktörer och formgivare förutsäga beteendet för sin konstruktion i verkliga förhållanden. Detta för att upptäcka problem och åtgärda dem innan de går till prototyptillverkning, verktygstillverkning och produktion. Vilket leder till en mycket mer kostnadseffektiv produktutveckling.

Med hjälp av SOLIDWORKS Simulation produkter kan du på ett enkelt sätt utföra linjära och olinjära hållfasthetsanalyser, rörelseanalyser, flödesanalyser, frekvensanalyser, termiska beräkningar, optimeringar, utmattning, tryckkärlsberäkningar, droptester m.m.

Den stora vinsten med att arbeta med SOLIDWORKS Simulation är dels integrationen i SOLIDWORKS där Simulation är en del av ditt lättanvända 3DCAD system. Du hittar menyer snabbt och förändringar i 3D-modeller kan snabbt slå igenom i din beräkning.

Simulation Standard innehåller funktioner som hjälper konstruktörer att tidigt i konstruktionsfasen avgöra om deras produkter kommer att fungera som de tänkt och hur länge de kommer att hålla. Till exempel kan du utföra:

 • Linjär statisk analys av sammanställningar
 • Tidsbaserad rörelsesimulering
 • Utmattningsanalys
 • Få visuell feedback om effekten av en konstruktionsändring på resultatkriterier, till exempel maximal tillåten spänning

Simulation Professional ger dig utökade möjligheter att studera diverse olika förlopp:

 • Optimering av sammanställningar i alla storlekar
 • Förstå effekten av temperaturförändringar på detaljer och sammanställningar
 • Simulera vibration och knäckning i din konstruktion
 • Optimera viktiga mått och konceptuella designfunktioner
 • Simulera falltester med dina detaljer eller sammanställningar
 • Studera hur cyklisk belastning inverkar på produktens livslängd
 • Undersök hur tryckkärl uppfyller obligatoriska standarder

Simulation Premium ger dig ytterligare kraftfulla funktioner utöver vad som ingår i Simulation Professional. Du får möjligheter att:

 • Fånga effekten av stora olinjära förskjutningar på din konstruktion
 • Simulera produkter tillverkade av icke linjära material
 • Utför dynamiska analyser av detaljer och sammanställningar
 • Simulera kompositmaterial

SOLIDWORKS Flow Simulation ger dig möjlighet att simulera vätskeflöden, värmeöverföring och krafter i luft och gas som är kritiska för din konstruktions utformning. På ett lättillgängligt sätt kan konstruktören nyttja komplex CFD. Med Flow Simulation kan produkter testas så de klarar kraven på värme och flöde i verkliga förhållanden genom att beräkna exempelvis:

 • Luftmotstånd
 • Värmeutveckling och påverkande krafter i konstruktionen eller i omkringliggande konstruktioner
 • ”What if”- scenarior
 • Vätskors påverkan vid tryckfall
 • Turbulenta strömningar

SOLIDWORKS Flow Simulation hjälper dig att ta rätt beslut tidigt i konstruktionsfasen.

Flow Simulation Electronic Cooling är ett kraftfullt verktyg för att analysera temperaturförlopp i elektronikkomponenter. Kylkanaler, multilayer PCB m.m. kan analyseras mer utförligt som ett system. Med olika komponentbibliotek underlättas analysen. Luftflöden samt värmeledning studeras där olika faktorer påverkar hela systemet av elektronikkomponenter. Electronic Cooling är verktyget som utförligt knyter samman elektronik- och mekanikdisciplinen.

Flow Simulation HVAC är ett verktyg för att studera luftflöden och temperaturförlopp i t.ex. ventilationsystem och därmed bedöma hur människor påverkas av detta. Du kan analysera hur rök sprider sig, solstrålars påverkan i utrymmen m.m.

SolidWorks Simulation