SOLIDWORKS Electrical ger kortare ledtider och lägre kostnader i utvecklingsprojekt. Programmet stöder hela utvecklingsprocessen från elschema till 3D konstruktion och integrerar även mekanik- och elutveckling vilket ger stora tidsvinster. Alla konstruktioner och projekt är synkroniserade i realtid mellan schema och 3D modeller i den integrerade SQL databasen.

Kraftfulla schemaverktyg
SOLIDWORKS Electrical schemaverktyg förenklar skapandet av elscheman till maskiner, automation och andra industriella applikationer. SOLIDWORKS Electrical har för närvarande ett komponentbibliotek med över 500 000 artiklar. Naturligtvis kan man även skapa egna symboler och komponenter eller importera dessa.

Rapporter, inre- och yttre förbindningstabeller, kabellistor och komponentlistor skapas enkelt vilket även underlättar produktionsplanering och inköp. Konfigureringar som stöder branschstandarderna DIN, JIS, ANSI och ISO. SOLIDWORKS Electrical har även direktintegration med SOLIDWORKS PDM vilket effektiviserar hanteringen av strukturer, dokument, metadata och revisionskontroll.

Integration mellan mekanik och elsystem i 3D
Med SOLIDWORKS Electrical integreras mekanik- och elkonstruktion vilket leder till både kortare ledtider och lägre kostnader i dina utvecklingsprojekt. Konstruktören kan placera sina 3D modeller av elkomponenter i konstruktionen och ansluta kablar eller kablage tidigt i processen. Möjligheten att integrera elsystem och mekanik tidigt i processen reducerar även risken för fel.
Eftersom 2D schema och 3D modellerna är synkroniserade i realtid så kommer alla ändringar att uppdateras automatiskt.

Intuitivt användargränssnitt
SOLIDWORKS Electrical intuitiva användargränssnitt bygger på samma metodik som övriga SOLIDWORKS produkter och är därför enkelt att lära sig och använda.

Ta en första titt på SOLIDWORKS Electrical

Kablage i SOLIDWORKS Electrical!