SOLIDWORKS Flow Simulation hjälper konstruktörer och formgivare förutsäga beteendet för sin konstruktion i verkliga förhållanden. Detta för att upptäcka problem och åtgärda dem innan de går till prototyptillverkning, verktygstillverkning och produktion. Vilket leder till en mycket mer kostnadseffektiv produktutveckling.

SOLIDWORKS Flow Simulation ger dig möjlighet att simulera vätskeflöden, värmeöverföring och krafter i luft och gas som är kritiska för din konstruktions utformning. På ett lättillgängligt sätt kan konstruktören nyttja komplex CFD. Med Flow Simulation kan produkter testas så de klarar kraven på värme och flöde i verkliga förhållanden genom att beräkna exempelvis:

  • Luftmotstånd
  • Värmeutveckling och påverkande krafter i konstruktionen eller i omkringliggande konstruktioner
  • ”What if”- scenarior
  • Vätskors påverkan vid tryckfall
  • Turbulenta strömningar

SOLIDWORKS Flow Simulation hjälper dig att ta rätt beslut tidigt i konstruktionsfasen.

Flow Simulation Electronic Cooling är ett kraftfullt verktyg för att analysera temperaturförlopp i elektronikkomponenter. Kylkanaler, multilayer PCB m.m. kan analyseras mer utförligt som ett system. Med olika komponentbibliotek underlättas analysen. Luftflöden samt värmeledning studeras där olika faktorer påverkar hela systemet av elektronikkomponenter. Electronic Cooling är verktyget som utförligt knyter samman elektronik- och mekanikdisciplinen.

Flow Simulation HVAC är ett verktyg för att studera luftflöden och temperaturförlopp i t.ex. ventilationsystem och därmed bedöma hur människor påverkas av detta. Du kan analysera hur rök sprider sig, solstrålars påverkan i utrymmen m.m.