SOLIDWORKS® Industrial Design

SOLIDWORKS Industrial Design (SWID) möjliggör framtagandet av komplexa friformer i samma miljö som SWCD. Detta är verktyget för industridesignern som ökar både snabbheten och kommunikationen i projektet. Formen kan snabbt utvärderas tillsammans med olika ytstrukturer vilket gör att många idéer kring den nya produktens utseende kan kommuniceras. För produkter som kräver industridesign och exempelvis har en inriktning mot konsumentprodukter är SOLIDWORKS Industrial Design ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att:

  • Fånga koncept tidigt i utvecklingscykeln, använda en digital skissplatta som ett skissverktyg – direkt kopplat till SWID.
  • Pröva olika komplexa friformer med färdiga objekt som formas likt modellera tills formen blir som du tänkt dig.
  • Modellera både parametrisk- och direkt med sk friforms Sub-D modellering av solider och ytor. Detta ger en fantastisk frihet i modelleringen i konceptfasen.
  • Fånga olika förslag i ett konceptarkiv som du kommunicerar med de övriga deltagarna genom de kommunikations-verktyg som erbjuds

SolidWorks Industrial Design

Platform Contributor

För kommunikationen och samarbetsmiljön används den nya modulen Platform Contributor.
Denna finns i två varianter:

  • Platform Contributor Unlimited (obegränsad, för CAD-användare och projektledare med intresse för 3D-baserad info)
  • Platform Contributor Casual är en lågkostnads-klient med begränsad användning i både tid och funktionalitet (max. 40 timmar per månad, för icke-CAD användare).

Både miljöerna kan även användas för t.ex. projektledare, underleverantörer och kunder som vill ta del av de koncept som publiceras i samarbestforumet i PC miljön. Platform Contributor ger:

  • Möjlighet till aktörer att aktivt bidra med feedback i samband med konceptframtagningen.
  • Överblick och status i pågående konceptprojekt.
  • Möjlighet att dela information i utvecklingsprojektet.

Platform Contributor Unlimited innehåller även den s.k. SOLIDWORKS Connector som möjliggör ett effektivt samarbete mellan konstruktören och designern. Den ger dig integration till samarbetsmiljön direkt inne i SOLIDWORKS. Detta gör att ett samarbete av modellinformation, förslag etc. kan ske mellan dessa grupper.

Vill ni veta mer om dessa verktyg? Välkommen att kontakta oss!