SOLIDWORKS Inspection

Med SOLIDWORKS Inspection kan du på ett enkelt och smidigt sätt skapa och hantera inspektionsdokument för kvalitetskontroll och kvalitetsplanering. SOLIDWORKS Inspection förenklar och automatiserar processen med inspektionsritningar och utförandet av inspektionsrapporter (AS9102, PPAP,) etc.

SOLIDWORKS Inspection Standard:

 • Automatiserar skapandet av kontrolldokument. FAI rapporter skapas på bara några minuter.
 • Automatiserar  processen fullständigt vilket eliminerar fel och inkonsekvenser.
 • ”Jämför Ritningar” funktionen låter användarna jämföra flera versioner för att identifiera vilka förändringar som skett.
 • Exportera inspektionsrapporter till Microsoft ® Excel ® kalkylblad som använder standardmallar som t.ex. AS9102 eller PPAP former
 • Anpassa Excel-mallar med hjälp av Template Editor för att följa företagets eller branschens standarder
 • Exportera inspektionsuppgifter direkt till kvalitetssystem och databaser med CSV-eller XML-utdataformat
 • Hjälper kvalitetsinspektörer se vilka delar som är inom specifikationen för perfekt passform och funktion, samt förbättra kvaliteten och tillförlitligheten.
 • Stödjer SOLIDWORKS Ritnings-filer, PDF-filer, eller TIFF-filer

SOLIDWORKS Inspection Professional ger dig ytterligare möjligheter utöver det som ingår i SOLIDWORKS Inspection:

 • Tillåter användare att manuellt ange mätvärden för varje egenskap eller importera värden från ett digitalt skjutmått.
 • Importera resultat från en CMM-maskin.
 • Måtten i ritningen markeras automatiskt i grönt, rött och gult för att direkt se vilka mått som är i tolerans, av tolerans eller marginellt inom tolerans. Kvalitetsinspektörer kan därmed lätt identifiera problematiska delar eller tillverkningsprocesser.
 • Exportera färgkodade inspektionsritningar och inspektionsrapporter

Man kan välja mellan att använda SOLIDWORKS fristående program eller SOLIDWORKS tillägg som integreras i SOLIDWORKS-miljön.

Ta en första titt på filmen nedan!

 

Behöver du hjälp eller undrar du något?
Vi har några av Världens första certifierade tekniker i SOLIDWORKS Inspection. Tveka inte att kontakta oss på info@solide.se