Konceptuell design

Varför behövs verktygen som ryms inom SOLIDWORKS konceptuell design?
Bakgrunden till tekniken är att det har tagit för lång tid att jämföra idéer och hitta den bästa lösningen enbart med hjälp av dagens 3D CAD-teknik. Kraven på en snabb process i de tidiga skedena ökar i en globalt utsatt konkurrenssituation då alternativen är många i de flesta branscher. Det ställs helt nya krav på både modellerings- och kommunikationstekniken.
Det kan vara i samarbete med en kund eller då en ny produkt förbereds för ett utvalt marknadssegment. Man vill snabbt föra en dialog med olika personer i en utspridd och ofta global arbetsmiljö. Kravet är att det måste gå snabbt att få fram förslag och sedan kommunicera dessa i molnet. Inlärningen av verktyget får inte begränsa och därför måste miljön vara extremt intuitiv för användaren. Det finns tre moduler inom SOLIDWORKS konceptuell design som vi beskriver nedan.

SolidWorks Conceptual Design

SOLIDWORKS® Conceptual Design

SOLIDWORKS Conceptual Design (SWCD) kompletterar traditionella 3DCAD verktyg med verktyg för att ta fram idékoncept inom mekanisk konstruktion.

  • Snabb utvärdering av rörlig maskindelar
  • Koncept i både 2D och 3D miljön
  • Snabb feedback från interna eller externa projektdeltagare
  • Samarbete och hantering av information i en molntjänst

Med SOLIDWORKS Conceptual Design – SWCD kan flera olika designalternativ utvärderas effektivt och tidigt i konceptarbetet. Tid sparas genom att konstruktionsfasen inleds med rätt koncept.  Analyser tidigt i procesen blir enkla. Användargränssnittet är intuitivt och enkelt att lära sig. Komponenter med naturligt beteende kan med lätthet införas t.ex. fjädrar, motorer, färdig former m.m. vilket gör konceptet verklighetstroget i en enkel simulering.

Platform Contributor

För kommunikationen och samarbetsmiljön används den nya modulen Platform Contributor.
Denna finns i två varianter:

  • Platform Contributor Unlimited (obegränsad, för CAD-användare och projektledare med intresse för 3D-baserad info)
  • Platform Contributor Casual är en lågkostnads-klient med begränsad användning i både tid och funktionalitet (max. 40 timmar per månad, för icke-CAD användare).

Både miljöerna kan även användas för t.ex. projektledare, underleverantörer och kunder som vill ta del av de koncept som publiceras i samarbestforumet i PC miljön. Platform Contributor ger:

  • Möjlighet till aktörer att aktivt bidra med feedback i samband med konceptframtagningen.
  • Överblick och status i pågående konceptprojekt.
  • Möjlighet att dela information i utvecklingsprojektet.

Platform Contributor Unlimited innehåller även den s.k. SOLIDWORKS Connector som möjliggör ett effektivt samarbete mellan konstruktören och designern. Den ger dig integration till samarbetsmiljön direkt inne i SOLIDWORKS. Detta gör att ett samarbete av modellinformation, förslag etc. kan ske mellan dessa grupper.

Vill ni veta mer om dessa verktyg? Välkommen att kontakta oss!